Durada: 410 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, C/Barcelona, 73 43870 Amposta
Tel.: 977 09 94 25
Dates: del 19 de novembre del 2018 al 23 d’abril del 2019.
Horari: de 15:00h a 20:00h.

Aquest curs et prepara per atendre  persones  dependents  en  l’àmbit  sociosanitari  en  la  institució  on  es  desenvolupi  la  seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

  • Títol de Batxillerat o equivalent.
  • Haver superat un certificat de professionalitat del mateix nivell o un certificat de professionalitat de nivel 2 però de la mateixa família profesional.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Si no es compleixen cap dels requisits, haurà de superar una prova d’accés en competències clau de nivel 3 establertes.