Som una empresa social

Creiem fermament en l’economia social, som una organització que neix de la iniciativa i inquietud de la ciutadania i on la base del poder no és en la propietat del capital.

A Gentis, complim les diferents dimensions de les empreses socials que descriu la Comissió Europea en la seva comunicació cap al parlament europeu “Creating a favourable climate for social enterprises, Key stakeholders in the social economy and innovations”. La definició Social Business Initiative, 2011 (SBI) s’ha desenvolupat en l’última dècada a través de la literatura acadèmica i política europea i incorpora tres dimensions clau per tal de definir una empresa social:

Una dimensió empresarial

ha de participar en una activitat econòmica contínua.

Una dimensió social

ha de tenir un objectiu social principal i explícit.

Una dimensió de governança

ha de tenir mecanismes per fixar i assegurar els objectius socials de la organització.

Cadascuna de les dimensions anteriors s’operativitza mitjançant el desenvolupament d’un conjunt de criteris bàsics que reflecteixen, a priori, les condicions mínimes que ha de complir una organització per ser classificada com una empresa social en la definició de la UE.

A la Fundació Gentis:
 • Tenim una activitat contínua de producció i intercanvi de béns i/o serveis: gestionem serveis d’atenció a les persones i produïm productes, que permeten donar feina a persones en situacions precàries i/o de risc socials.
 • Perseguim una finalitat social explícita i principal: treballem per a la justícia social i la igualtat d’oportunitats per a tothom.
 • Som una organització sense ànim de lucre que forma part d’un grup d’organitzacions sense ànim de lucre i destinem els romanents a assolir la nostra finalitat social.
 • Som una entitat independent i tenim autonomia organitzativa independent de l’administració pública o d’una empresa amb ànim de lucre.
 • Comptem amb un sistema de governança inclusiva: Hem construït processos de presa de decisions participatius i sistema de direcció estratègica.

Memòries d'Activitat

Memòria Anual 2015

Memòria Anual 2016

Memòria Anual 2017

Memòria Anual 2018

Polítiques actives realitzades en els darrers anys

2014
Projecte Convocatòria Període
Programa SIOAS (Tortosa i Salt) SIOAS 2014 01/07/14 a 30/06/15
Programa RMI (Tortosa, Tarragona, Barcelona, Salt, Santa Coloma de Farners) EMO/220/2014 10 DE JULIOL 02/11/14 a 30/04/15
Programa Treball i formació PIRMI  (Deltebre) Treball i Formacio PIRMI 2014 15/11/14 a 31/05/15
Programa d’Orientació (antic IPI)(Montblanc i Tordera) Xarxa d’Orientació per l’Ocupació 2014 01/12/12 a 31/10/15
Programa Incorpora Programa Incorpora 01/06/14 a 30/06/15
Curs de Promoció Turística local i informació al visitant (FOAP 2014)(Girona) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2014) 16/02/15 a 02/07/15
Curs de Fabricació de conserves vegetals  (FOAP 2014)(Deltebre) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2014) 27/12/14 a 27/05/15
Graduat en Educació Secundària (GES)(Centre d’Adults Lo Pont) GES-Departament d’Ensenyament 01/10/14 a 20/06/15
Programa de Formació i Inserció (PFI, antic PQPI): Auxiliar en vivers i jardins Departament d’Ensenyament 19/12/14 a 31/07/15
2013
Projecte Convocatòria Període
Programa TAS TAS 2013 01/06/13 a 01/06/14
Projecte Aprenentatge Servei Fundació Jaume Bofill 02/11/13 a 31/07/14
Auxiliar en vivers i jardins (AGAO42CCC-4)(Deltebre) Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI 2013) 04/11/13 a 31/07/14
Programa POIN POIN 2013 01/12/13 a 30/06/14
Atencio sociosanitària a persones en el domicili (SSCS0108) Federacion de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) 23/12/13 a 25/06/14
Telefonista/recepcionista d’oficina (ADGI11DCP-3)(Tortosa) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2013) 27/12/13 a 31/07/14
Serveis Auxiliars de Perruqueria i Estètica (IMPE0108) Joves per l’Ocupació Consell Comarcal Montsià 19/03/13 a  12/06/13
Operacions Bàsiques de Cuina (HOTR0408) Joves per l’Ocupació Consell Comarcal Montsià 18/03/13 a 11/06/13
Graduat en Educació Secundària (GES)(Centre d’Adults Lo Pont) GES-Departament d’Ensenyament 01/02/14 a 15/09/14
Telefonista/recepcionista d’oficina (ADGIDCP-3)(Girona) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2013) 19/02/14 a 08/07/14
2012
Projecte Convocatòria Període
Curs Promoció Turística local i informació al visitant (HOTI0108) (Girona) Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI 2012) 28/01/13 a 31/07/13
Auxiliar en vivers i jardins (AGAO42CCC-4)(Tordera) Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI 2012) 02/11/12 a  31/07/13
Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria (AGAO0108)(Deltebre) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2012) 27/03/13 a 04/04/13
Mòdul Higiene o asèpsia en perruqueria (IMPQ0108)(Amposta) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2012) 28/12/12 a 31/07/13
Mòdul d’Operacions bàsiques en viver i jardineria (AGA164_1)(Deltebre) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2012) 18/03/13 a 12/06/13
Atenció sociosanitària a persones dependents en institució (SSCS0208) (Deltebre) Programa Forma i Insereix (2012) 28/12/12 a 31/07/13
2011
Projecte Convocatòria Període
Curs operari/ària de vivers i jardins (AGAO53DCP-4)(Deltebre) Formació Oferta en àrees prioritàries (FOAP 2011) Del 21/11/11 a 24/05/12
Curs Telefonista recepcionista d’oficina
(ADGI11DCP-3)(Tortosa)
Formació Oferta en àrees prioritàries (FOAP 2011) Del 21/11/11 a 24/05/12

La Nostra Història

Entitat sense ànim de lucre

La Fundació Gentis és una entitat sense ànim de lucre que té els seus orígens en l’Associació Gentis de Teràpia Familiar. Aquesta es va constituir l’any 2000 i es va transformar en fundació al desembre de 2006, amb CIF G17679267 i restant inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2337.

El nostre Objectiu

Gentis, que té com a objectiu principal desenvolupar projectes, programes, serveis i formació, al 2014 redefineix els seus estatuts, destacant els següents:

 • Serveis d’intermediació laboral, que inclouen la inserció i seguiment laboral, la formació i la prospecció laboral,
 • Programes adreçats a persones joves.
 • Assessorament, suport, formació, orientació i tractament terapèutic a famílies.
 • Mediació, prevenció, facilitació i gestió dels conflictes.
 • Atenció a persones privades de llibertat.
 • Educació formal.
 • Dissenyar, desenvolupar i oferir formació adreçada a professionals.
 • Elaboració i desenvolupament de programes d’iniciativa social.
 • La realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional al desenvolupament.

Al 2014 la Fundació Gentis uneix esforços amb AVBC, entitat sense ànim de lucre inscrita al registre d’Associacions de la Generalitat des de l’any 1989 i situada a Barcelona. Aquesta entitat assumeix la missió i valors propis de Gentis convertint-se en la delegació Gentis Barcelona. Les dades d’AVBC s’han computat de forma independent durant aquest any 2014.

També es fusiona amb ACSOI (Associació Acció Social Integral), la qual aporta el Programa Ed’Af, programa que Gentis ja desenvolupava a Girona; i Grec (Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes) ja fa més de deu anys que treballa per a la millora de la convivència.