El curs està orientat per a que les persones participants aprenguin a vetllar per la seguretat dels usuaris de piscines i instal•lacions aquàtiques, prevenint situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència.