Durada: 210 hores teòriques, 40 hores formació complementària obligatòria i 80 hores de pràctiques a empresa.
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, C/Barcelona, 73 43870 Amposta
Tel.: 616680547 / 977099425 Correu: ngas@gentis.org
Dates: Inici 23 de gener (matí de 09:00h a 15:00h).

El curs et permetrà assistir al servei i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments i begudes.

No es requereix cap titulació per accedir-hi.