participació i governança

Model de governança

A Gentis tenim una activitat contínua de producció i intercanvi de béns i serveis. Treballem per a la justícia social i la igualtat d’oportunitats per a tothom. Formem part de Plataforma Educativa i destinem els romanents a assolir la nostra finalitat social. Som una entitat independent i tenim autonomia organitzativa independent de l’administració pública o d’una empresa amb ànim de lucre.

Comptem amb un sistema de governança inclusiva.

òrgans de govern

La Fundació Gentis està regida per un Patronat format per professionals de l’àmbit de l’atenció a les persones. Està representat per la Direcció General que delega en la Direcció Executiva la gestió diària dels diferents projectes i serveis que portem a terme. Aquest sistema propi de control i coordinació facilita un model de governança transversal, orientat al bé comú i socialment responsable.

La direcció de l’entitat va de la mà de la direcció estratègica de Plataforma Educativa, una direcció compartida entre totes les organitzacions i s’articula a través d’una Direcció General, tres Direccions Executives i una Gerència de Serveis.

Som organitzacions que naixem per iniciatives i inquietuds de persones i on la base del poder no és en la propietat del capital.

òrgans de gestió

 • Departament de Recursos Humans i Salut i Seguretat laboral
 • Departament tècnic, Qualitat i RSC
 • Departament de Digitalització, Tic i Comunicació
 • Departament de Finances i Recerca
 • Departament de Cooperació, voluntariat i participació
 • Departament Jurídic
 • Departament d’Internacionalització

òrgans de representació i participació

 • Comitè d’Ètica.
 • Comissió d’Igualtat.
 • Grup motor de Participació.
 • Voluntariat. 

sinèrgies

Actuem complementàriament i col•laborativament per optimitzar recursos, aprofitar l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de vida de les persones.

publicacions d'interès

Eixos d’Identitat. Guia de Participació

Eixos d’Identitat. Pla de Voluntariat

Eixos d’Identitat. Codi Ètic

Eixos d’Identitat. Bases per la confecció d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats