Durada: 250 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, C/Barcelona, 73 43870 Amposta
Tel.: 616680547 / 977099425 Correu: ngas@gentis.org
Dates: Inici 20 de desembre  (matí de 09:00h a 15:00h).

Executar operacions auxiliars per a la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, seguint instruccions de superiors o pla de treball, complint amb les mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.

No es requereix cap titulació per accedir-hi.