Durada: 290 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, C/Barcelona, 73 43870 Amposta
Tel.: 977 09 94 25
Dates: des del 22 de gener del 2019 al 26 d’abril de 2019.

Aquest curs et prepara per executar operacions auxiliars per a la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, seguint instruccions de superiors o pla de treball i complint les mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.

No es requereix cap titulació per accedir-hi.