Gentis 9 Qui som 9 El nostre adn

La Fundació Gentis

neix amb la voluntat de ser:

Una entitat referent i de qualitat

per al desenvolupament de les competències professionals i personals i per a la millora de la ocupabilitat i l’ocupació de les persones, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.

Una entitat significada

en serveis educatius i socials amb mirada 360, educació a temps complert.

Un referent en la mediació i gestió dels conflictes,

amb especialment incidència en la formació, l’atenció individual i en la generació de coneixement.

Serveis especialitzats en la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social des de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge i l’orientació sociolaboral. Amb especial incidència en col·lectius que presenten vulnerabilitat.

A Gentis busquem incansablement la millora de la qualitat de vida de les persones  incidint en la seva carrera professional mitjançant la inserció laboral i formació, en la seva situació emocional i familiar, com també acompanyant-les en processos de mediació i mentoratge.

Les nostres activitats ens porten a treballar per la inclusió sociolaboral de diferents col·lectius, oferint programes de formació professional, d’inserció sociolaboral, d’orientació professional, de millora de l’ocupabilitat i suport per a l’ocupació, apoderant la seva comunitat de referència.

La intervenció es fonamenta en la lluita per la igualtat d’oportunitats per tota la població, gràcies a la participació al món laboral i l’accés a la formació.

Missió
Aconseguir la inclusió social d’alguns dels col·lectius més desfavorits utilitzant la feina i la formació laboral com a motors per a una millor valoració personal i per aconseguir el respecte i l’acceptació social a la diversitat cultural i social.
Visió
La Fundació Gentis vol ser:

 1. Una entitat referent i de qualitat per al desenvolupament de les competències professionals i personals i per a la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.
 2. Una entitat significada en serveis d’atenció psicològica i social a persones i famílies.
 3. Un referent en la mediació i gestió dels conflictes, amb especialment incidència en els processos de mediació comunitària.
 4.  Una entitat d’iniciativa social de referència en el tercer Sector Social.
Valors
Els valors guien les accions i comportament de la nostra entitat:

 1. Lideratge: Ser una entitat pionera en l’oferta i qualitat dels seus serveis.
 2. Treball en equip: Formem i promocionem persones per tal de que uneixin els seus esforços alhora de treballar amb els nostres projectes i/o serveis.
 3. Complementarietat: Treballem per integrar els agents de cada territori i desenvolupar serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent.
 4. Col·laboració: Tenir present en totes les seves accions la col·laboració amb les necessitats del seu entorn.
 5. Transparència: Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i total transparència cap a la societat.
 6. Responsabilitat social i compromís: Volem fer una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.
 7. Justícia: És l’horitzó i barem per mesurar les nostres accions. L’anhel d’una vida plena per tothom és a la vegada el valor que emmarca el límit de la nostra tasca. Una justícia social que no es pot entendre sense la igualtat, la llibertat i la fraternitat.
“La nostra entitat segueix en plena forma, tenim molts projectes, programes i reptes de futur, i seguirem treballant amb il·lusió i ganes per la plena igualtat d’oportunitats.”
Marta Cid i Pañella

Directora Executiva, Fundació Privada Gentis

Pla Estratègic 2019-2022

 El Pla Estratègic compartit per tota l’organització vetlla per garantir drets i oportunitats de les persones tenint en compte els seus interessos, necessitats i desitjos.

Es desplega assegurant 3 condicions bàsiques: accions pel bé comú, de servei públic i sent per deixar ser.

Atenció centrada en la persona dins l'acció comunitària.

Disposar dels recursos per a poder exercir com a servei públic que som.

Capacitat d'adaptació i d'incidència per a garantir l'acompliment i la millora de les polítiques socials i la defensa de l'espai professional.

Posar la innovació i la tecnologia al servei de la millora contínua.

Zero residus: seqüència 9R’s: repensar, redissenyar, refabricar/renovar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.

Evolucionar vers un model de governança i participació que vetlli per integrar tots els agents que interactuen amb l'organització.

Formem part de Plataforma Educativa

Una organització d'iniciativa social que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i la defensa dels seus drets.

Plataforma Educativa aglutina diferents entitats del tercer sector per tal d’optimitzar els avantatges d’innovar i treballar de manera conjunta

LES ENTITATS QUE CONSTITUEIXEN Plataforma Educativa comparteixEN les següents línies estratègiques:

 • Reconversió sostenible dels Serveis d’atenció residencial en models d’atenció comunitària.
 • Adoptar un enfocament eficient i eficaç de servei públic basat en el bé comú.
 • Utilitzar la seqüència 9R’s: repensar, redissenyar, refabricar/renovar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.
 • Posar la innovació al servei del desenvolupament Humà sostenible amb criteris de proximitat, equitat i sostenibilitat.
 • Tenir la capacitat d’adaptació i incidència per a garantir el compliment i millora de les polítiques socials.

Política de les Entitats

Plataforma Educativa té establertes tot un seguit de polítiques, des de la gestió de les persones fins a la intervenció social, que s’articulen per garantir el bon funcionament de cadascuna de les organitzacions que en formen part.

En el document Política de les Entitats es pot trobar un recull de totes aquelles polítiques que subscriuen les entitats i que a partir de la seva aprovació aplica a totes les persones que configuren el patronat de cadascuna de les organitzacions així com a l’equip directiu de les mateixes que alhora són les personesresponsables de vetllar per la seva aplicació en el dia a dia de cada un dels serveis i programes que es porten a terme.

Participació i Millora

 

Aquesta política té una vocació participativa, que implica una constant avaluació, evolució i millora, i que s’enriquirà a través de les aportacions realitzades mitjançant espais participatius de treball interdisciplinari i interorganitzacional.

Les actualitzacions són aprovades per l’Òrgan de Govern de cada Organització membre.

Sistema de Qualitat

L’entitat té implantat un sistema de gestió de la qualitat de l’entitat, recollit en el corresponent Manual de Qualitat a l’abast de totes les persones de l'organització.

Aquest sistema de gestió de la qualitat a l’entitat ha obtingut el corresponent certificat de Qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001 amb el núm. de registre 0.04.04399 GM, des de l’any 2005, cobrint totes les àrees, activitats i serveis.

Això ens permet encaminar l’assoliment dels nostres objectius, compromisos i responsabilitats vers les persones ateses i les seves famílies, la clientela, les administracions públiques, la societat i totes les parts interessades, d’una manera qualitativa, pensant en la millora contínua del nostre sistema de gestió de la Qualitat i els serveis de l’entitat.

 

Objectius de l'Avaluació

 • Complir amb els estàndards de qualitat que marca la normativa ISO 9001:2015.
 • Incidir en la millora constant de la nostra intervenció.
 • Incidir en l’ús de bones pràctiques de gestió a tots els nivells, valorant la planificació, execució, verificació i avaluació de tots els processos que estan implicats en el sistema de qualitat, en l’entitat i en els propis serveis, segons els requisits de la clientela, l’avaluació dels riscos i oportunitats, per obtenir la major satisfacció d’aquests i la millora contínua dels nostres serveis.

Plataforma Educativa

Visita la pàgina web per saber-ne més

Utilitzem galetes per millorar el funcionament d'aquesta web. Si continua accepta la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
.
.