COML0309 Organització i gestió de magatzems (Certificat de Professionalitat – Nivell III)

En el curs aprendràs a organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l’optimització de la xarxa de magatzems o de la cadena logística.

Llegir-ne més