Gentis 9 Participació 9 Comissió d’Igualtat

Comissió d'Igualtat

Estem compromesos amb el dret a la igualtat efectiva entre dones i homes regulada per la Llei Orgànica 3/2007 i continuem treballant per a aquesta fita des de la creació de la comissió el 10 de desembre del 2009.

La Comissió d’Igualtat està integrada per persones representants dels càrrecs de direcció, gerència i coordinació, representants del comitè d’empresa de les diverses entitats que conformen Plataforma Educativa, i de persones treballadores de la plantilla de les entitats amb voluntat de treball cap als objectius marcats.

La Comissió d’Igualtat transversal té en compte la territorialitat i les diferents organitzacions pel que es busca sempre la representació de manera equitativa per obtenir el màxim d’informació i visió respecte els diversos llocs de treball i de les demarcacions on hi tenim presència.

Igualtat d'oportunitats

Aquesta Comissió treballa en les següents àrees de treball incloses al nostre Pla d’Igualtat:

 • Política d’igualtat d’Oportunitats de dones i homes.
 • Comunicació, imatge i llenguatge.
 • Accés a la ocupació i selecció.
 • Promoció personal i formació.
 • Representativitat de les dones i distribució del personal.
 • Igualtat salarial.
 • Prevenció de Riscos Laborals i Violència masclista.
 • Condicions Laborals.
 • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Objectius
 • Promocionar la Igualtat d’Oportunitats a les nostres entitats, establint les bases d’una cultura en la organització del treball que afavoreixi la igualtat plena entre homes i dones i que, a més, possibiliti la conciliació entre la vida laboral i la vida personal i familiar, sense detriment de la carrera professional, especialment a través de l’avaluació, disseny i implementació de plans d’igualtat.
 • Vetllar per la posada en marxa, el seguiment i la millora de les accions contemplades en el Pla, i d’impulsar i posar en pràctica accions concretes que s’adeqüin a les seves particularitats.
Funcions

Entre les seves funcions cal destacar:

 • Recolzar i/o realitzar el diagnòstic, el pla d’igualtat i altres accions o mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
 • Recolzar i/o realitzar el seguiment i avaluació dels plans d’igualtat i d’altres accions o mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
 • Informar i sensibilitzar a la plantilla en matèria d’igualtat d’oportunitats.
 • Canal de comunicació per recollir i canalitzar les propostes i suggeriments de la plantilla en matèria d’igualtat d’oportunitats.
 • Proposar modificacions dels plans d’igualtat, si s’escau, per tal d’adaptar-los a noves circumstàncies de l’empresa.
 • Elaborar estudis, informes i/o propostes per fer efectiu el principi d’igualtat entre homes i dones.
Funcionament
 • Periodicitat de les reunions (trimestral, semestral, anual). Mentre es realitza el diagnòstic i plans d’igualtat es proposen més reunions.
 • Les decisions s’aprovaran per majoria
 • La Comissió d’Igualtat podrà proposar la presència de persones expertes quan els assumptes a tractar ho requereixin
 • Les persones membres respectaran la confidencialitat de les reunions
 • S’aixecarà acta de cada reunió de la Comissió d’Igualtat

L’empresa es compromet a posar i disposar de tots els mitjans necessaris per dur a terme aquesta comesa.

Es podran convocar equips de treball formats per membres de la Comissió d’Igualtat per tractar temes específics que ho requereixin o que afectin només a una de les entitats.

Funcions Agent d'Igualtat
 • Ser la persona de referència per la plantilla en matèria d’igualtat de gènere i establir canals de comunicació entre la Comissió i la plantilla.
 • Supervisar i col·laborar en la realització dels informes diagnòstics de les corresponents entitats.
 • Encarregar-se de la dinamització de la Comissió, proposar reunions i responsabilitzar-se del procés d’implantació, seguiment i avaluació dels corresponents plans d’igualtat.

A través de la comissió es dissenyen estratègies i accions que tenen com a principal objectiu que la igualtat i no discriminació entre dones i homes sigui una realitat en tots els àmbits que afecten a la nostra tasca.

publicacions d'interès

Posa't en contacte amb nosaltres

Si necessites ampliar informació o realitzar alguna consulta, posa’t en contacte amb la Comissió d’Igualtat.

Conèixer-nos millor

Piulades de @FundGentis

Parlem de

Participem en la dotzena edició del Campus Winners. Centre de Tecnificació de les Terres de l’Ebre

Participem en la dotzena edició del Campus Winners. Centre de Tecnificació de les Terres de l’Ebre

Des de l’EASPD hem participat en un taller formatiu per donar suport al desenvolupament d’una plataforma per la fomació online des d’angles inclusius anomenada ADILE i així contribuir al disseny d’un marc europeu comú en matèria de competències digitals per a les persones amb discapacitat, tanta a nivell de continguts digitals com l’espai virtual de formació. El projecte està liderat per l’EASPD, Predif, Controverto, Base3, I&F i SEDA.

Participem en la II Fira de centres de pràctiques

Participem en la II Fira de centres de pràctiques

El passat 11 d'abril, diverses entitats del Grup Plataforma Educativa, d'entre elles: FASI, La Fundació Astres, la Fundació Gentis, la Fundació Infància i Família, la Fundació Resilis i la Fundación Utopía, van participar en la II Fira de centres de pràctiques,...

NOVES INCORPORACIONS (SOC – FOMENT PRÀCTIQUES)

NOVES INCORPORACIONS (SOC – FOMENT PRÀCTIQUES)

El 14 de febrer a Gentis es van incorporar 4 persones, a través del Programa Foment de l'ocupació de persones joves (SOC – FOMENT PRÀCTIQUES). Es tracta de contractes formatius, durant un període de 12 mesos, a jornada completa. En concret són: Personal auxiliar...

Presentació dels resultats de l’estudi “Descobrim-les: on són les noies que abandonen els estudis a TTE?”

Presentació dels resultats de l’estudi “Descobrim-les: on són les noies que abandonen els estudis a TTE?”

Des de l’EASPD hem participat en un taller formatiu per donar suport al desenvolupament d’una plataforma per la fomació online des d’angles inclusius anomenada ADILE i així contribuir al disseny d’un marc europeu comú en matèria de competències digitals per a les persones amb discapacitat, tanta a nivell de continguts digitals com l’espai virtual de formació. El projecte està liderat per l’EASPD, Predif, Controverto, Base3, I&F i SEDA.

Trobada internacional per explorar noves oportunitats

Trobada internacional per explorar noves oportunitats

Marta Cid, gerent de Fundació Gentis, i Irene Kopetz, tècnica d’internacional de Plataforma Educativa, van viatjar aquest mes de setembre a Brussel·les per reunir-se amb Ignasi Centelles Santana, delegat de la Delegació del Govern davant la Unió Europea, i Laura Rius Méndez, representant adjunta.

Utilitzem galetes per millorar el funcionament d'aquesta web. Si continua accepta la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
.
.