Medi Ambient

Plataforma Educativa es troba compromesa amb el medi ambient com la màxima expressió del respecte a les nostres futures generacions, per això la preservació del medi ambient és un principi bàsic de tota actuació de les persones afectades pel present codi, conforme a les polítiques i sistemes de gestió mediambiental.

Respectem el Medi ambient i treballem proactivament la reducció de l'impacte mediambiental negatiu.

Potenciem els beneficis reduint, reciclant i reutilitzant els recursos minimitzant el consum material i d’energia, i incorporem el concepte de repensar en tot allò que fem i que pot afectar al medi ambient.

Volem conscienciar i formar a les persones treballadores mitjançant programes de formació i sensibilització

Facilitem la capacitació necessària per al correcte desenvolupament de les seves activitats, fomentant la seva participació en l’acompliment dels objectius, i el seu creixement com a persones.

Procurem un entorn saludable i segur que promogui la qualitat de vida de les persones

Protegim la salut física i psicològica de les persones, i facilitem la conciliació de la vida personal i laboral de les persones treballadores.

Utilitzem materials respectuosos amb el medi ambient

Amb criteris de minimització d’embalatges, priorització de productes eco etiquetats, productes elaborats amb materials reciclables o biodegradables, de llarga durada o recarregables.

Sol·licitem a totes les nostres parts interessades, en especial a la proveïdoria, que actuïn aplicant aquests mateixos criteris

Garantim que es tenen en compte en la selecció de les entitats, empreses i organitzacions amb qui mantenim col·laboracions.

Garantim el compliment de tots els requisits i reglamentacions legals exigibles en qualsevol de les activitats que desenvolupem.

Complim amb les normatives vigents en cada un dels projectes i serveis que realitzem.

Respectem, protegim i millorem el medi ambient com a objectiu bàsic en la gestió i desenvolupament de les nostres activitats

Garantim unes bones pràctiques en matèria mediambiental als nostres projectes i activitats.

Maximitzem la rendibilitat social de les activitats i els serveis prestats

Fem compatible el seu desenvolupament amb la conservació i millora del medi ambient, de forma que les accions d’avui no comprometin la qualitat de vida de les generacions futures, fomentant així el desenvolupament sostenible.

9 r

És per tot això que impulsem el model 9R de l’Economia Circular:

Repensar, Reutilitzar, Reparar, Restaurar, Remanufacturar, Reduir, Re-proposar, Reciclar i Recuperar.