Serveis de l'entitat

A la Fundació Gentis gestionem i executem projectes i serveis definits en 6 línies estratègiques.

Orientació i Treball

Programes dirigits a la millora de l'ocupabilitat

Serveis a Empreses

Intermediació laboral, pràctiques, selecció i suport en la retenció del talent.

Formació i Tallers

Cursos per a persones en situació d'atur o en actiu per la millora competencial

Acompanyament Familiar

Atenció a les famílies i acompanyament en el seu desenvolupament emocional i social

Suport Terapèutic

Servei Terapèutic i d'Atenció a Famílies

Acció Comunitària

Treballar per a la comunitat i amb la comunitat