Educació i lleure

Accions d'intencionalitat educativa, inclusiva i propera a l'entorn sociocultural de les persones que atenem.

Els serveis educatius i de lleure són equips multiprofessionals que desenvolupen itineraris formatius de llarga durada buscant la plena inclusió de joves entre 16 a 24 anys que pateixen exclusió social o tenen risc de patir-ne.

Els itineraris pretenen retornar les persones joves al sistema educatiu formal i millorar les competències transversals i emocionals dels joves entre 16 i 24 anys que han patit abandonament prematur dels seus estudis o fracàs escolar, amb un model d’atenció centrada en la persona, descentralitzat, comunitari i flexible.

La metodologia de treball a l’aula i fora de l’aula del nostre model es basa en:

\

Treball per projectes.

\

Visió comunitària.

\

Integralitat 360º de l’alumnat: connexió d'oportunitats d'aprenentatge des de diferents entorns.

\

Treball en xarxa i xarxa de treball.

\

Flexibilitat.

Educació 360

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Ho fa vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat i vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

La Fundació Gentis forma part del grup impulsor d’aquesta iniciativa a Terres de l’Ebre que es va presentar públicament el pasatmes de maig. Actualment és una entitat membre de la Xarxa Territori d’Educació 360 a Terres de l’Ebre.

Cohesió

Accions dirigides al desenvolupament de les capacitats i habilitats del grup o col·lectiu

Inclusió

Accions dirigides a col·laborar amb les iniciatives del territori que fomentin una relació solidària i veïnal

Transformació

Accions dirigides a treballar conjuntament amb la ciutadania  per a la transformació d’un territori.

Projectes destacats

Formació reglada

Programes de formació reglada homologats pel Departament d’Educació pel retorn al sistema educatiu dels joves a través del Centre de Formació d’Adults Lo Pont. La finalitat d’aquests programes és proporcionar la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Concretament,

 • Graduat en educació secundària (GES) – Segon cicle.
 • Curs específic d’Accés a Grau Mitjà (CAM).
 • PFI Auxiliar en Vivers i Jardins.
 • PFI Auxiliar d’imatge personal:perruqueria i estètica.

 

Cursos de Monitors/es i Directors/es de Lleure

A l’Escola de Lleure s’imparteixen els cursos de monitor/a i de director/a que estan regulats per la Direcció General de Joventut que és qui expedeix el carnet de monitor/a i el carnet de director/a. 

 

 

Programa de Noves Oportunitats

Noves Oportunitats és un programa integral que combina diferents accions: formació, voluntariat social, apoderament personal i competencial, acompanyament estratègic en el disseny i desenvolupament del projecte vital i professional dels joves, entre d’altres.

 • Alcanar
 • Amposta
 • Deltebre
 • Gandesa
 • Móra d’EbreLa Sènia
 • Roquetes
 • Santa Bàrbara

  

Programa Òmnia 

Un punt Òmnia és un servei d’accés a les noves tecnologies obert a tothom, que s’ofereix en espais i/o equipaments dotats de maquinari i programari informàtic d’utilització pública i comunitària i amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai i dóna suport a les persones. Aquest professional, el/la dinamitzador/a, és fonamental per al desenvolupament del programa en cada territori i perquè els punts Òmnia siguin uns espais d’inclusió social, de relació, de formació, d’informació i de participació en la comunitat.

Banyoles.

 

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

L’Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un servei educatiu  per donar resposta a una necessitat real, la de proporcionar una proposta educativa adaptada a l’alumnat de secundària que presenta fracàs escolar, greus retards en l’aprenentatge, desajustaments conductuals greus, trets d’inadaptació social, greu desmotivació, risc de marginació i/o absentisme. Està adreçat a aquells alumnes matriculats a 3r o 4t curs d’ESO o que tenen edats compreses entre 14 i 16 anys.

Castelló d’Empúries.