Durada: 290 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, Carrer del Canal 11, 43520 Roquetes
Tel.: 977 09 94 25 / Correu: jrufi@gentis.org
Dates: Inici 8 de març (matins).

Aques curs pretén capacitar les persones participants perquè puguin planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant-los internament i externa, i assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de monitors/ores.

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de Batxillerat o equivalent.
  • Haver superat un certificat de professionalitat del mateix nivell o un certificat de professionalitat de nivel 2 però de la mateixa família profesional.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Si no es compleixen cap dels requisits, haurà de superar una prova d’accés en competències clau de nivel 3 establertes.