Durada: 470 hores teòriques, 40 hores formació complementària obligatòria i 120 hores de pràctiques a empresa.
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, C/ Barcelona,73 – 43870 Amposta
Tel.: 689091679 / 977099425 / Correu: cpaga@gentis.org
Dates: Inici 4 d’abril de 2023 (matí de 09:00h a 15:00h).

Elaborar, gestionar i promocionar projectes d’animació físic-esportiva i recreativa i organitzar, dinamitzar i dirigir esdeveniments i activitats que el constitueixen, dirigits a tot tipus d’usuaris, adaptant-los a les característiques del medi i a les característiques i expectatives dels participants, garantint la seguretat en tot moment i aconseguint la plena satisfacció dels usuaris, als límits de cost previstos.

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de Batxillerat o equivalent.
  • Haver superat un certificat de professionalitat del mateix nivell o un certificat de professionalitat de nivel 2 però de la mateixa família profesional.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Si no es compleixen cap dels requisits, haurà de superar una prova d’accés en competències clau de nivel 3 establertes.