Gentis 9 Project Category: Formació Subvencionada

Formació Subvencionada

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

En l’àmbit de la formació complementària, és necessari conèixer els diferents camps de la inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere, dins de l’àrea professional de l’orientació laboral. Així, amb el present curs es pretén aportar els coneixements necessaris per al coneixement de les tècniques i recursos facilitadors de la inserció laboral, incidint en la sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.

[SSCE0110_CEN] Habilitació per a la docència en graus A, B i C del Sistema de Formació Professional (Nivell III)

[SSCE0110_CEN] Habilitació per a la docència en graus A, B i C del Sistema de Formació Professional (Nivell III)

Programar, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

[SSCE0110_CEN] Habilitació per a la docència en graus A, B i C del Sistema de Formació Professional (Nivell III)

[SSCE0110_CEN] Habilitació per a la docència en graus A, B i C del Sistema de Formació Professional (Nivell III)

Programar, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

SSCB0211 Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (Certificat de Professionalitat – Nivell III)

SSCB0211 Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (Certificat de Professionalitat – Nivell III)

El curs et prepara per a planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant-los internament i externa, i assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de monitors/ores.

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

En l’àmbit de la formació complementària, és necessari conèixer els diferents camps de la inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere, dins de l’àrea professional de l’orientació laboral. Així, amb el present curs es pretén aportar els coneixements necessaris per al coneixement de les tècniques i recursos facilitadors de la inserció laboral, incidint en la sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

Preveure els riscos en el treball i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant factors de risc. Establir el marc conceptual i legislatiu que envolta la prevenció de riscos laborals. Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així com participar en les accions d’emergència i primers auxilis. Detectar els principals riscos inherents al lloc de treball i adoptar les mesures preventives elementals. Reconèixer la manera de gestionar la prevenció de riscos laborals en l’empresa, els principis que integren l’acció preventiva i l’organització de la prevenció en l’empresa, coneixent les diferents institucions i organismes, nacionals i internacionals, que intervenen en l’àmbit de la prevenció de riscos.

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

Preveure els riscos en el treball i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant factors de risc. Establir el marc conceptual i legislatiu que envolta la prevenció de riscos laborals. Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així com participar en les accions d’emergència i primers auxilis. Detectar els principals riscos inherents al lloc de treball i adoptar les mesures preventives elementals. Reconèixer la manera de gestionar la prevenció de riscos laborals en l’empresa, els principis que integren l’acció preventiva i l’organització de la prevenció en l’empresa, coneixent les diferents institucions i organismes, nacionals i internacionals, que intervenen en l’àmbit de la prevenció de riscos.

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

FCOO03 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

En l’àmbit de la formació complementària, és necessari conèixer els diferents camps de la inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere, dins de l’àrea professional de l’orientació laboral. Així, amb el present curs es pretén aportar els coneixements necessaris per al coneixement de les tècniques i recursos facilitadors de la inserció laboral, incidint en la sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

Preveure els riscos en el treball i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant factors de risc. Establir el marc conceptual i legislatiu que envolta la prevenció de riscos laborals. Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així com participar en les accions d’emergència i primers auxilis. Detectar els principals riscos inherents al lloc de treball i adoptar les mesures preventives elementals. Reconèixer la manera de gestionar la prevenció de riscos laborals en l’empresa, els principis que integren l’acció preventiva i l’organització de la prevenció en l’empresa, coneixent les diferents institucions i organismes, nacionals i internacionals, que intervenen en l’àmbit de la prevenció de riscos.

Utilitzem galetes per millorar el funcionament d'aquesta web. Si continua accepta la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
.
.