Durada: 150 hores de teoria i 160 hores pràctiques
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, C/Barcelona, 73 43870 Amposta
Tel.: 977 09 94 25 / Correu: jrufi@gentis.org
Dates: Inici 8 de novembre 2021.

Aques curs prepara per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.