La Fundació Privada Gentis

neix amb la voluntat de ser:

Una entitat referent i de qualitat

per al desenvolupament de les competències professionals i personals i per a la millora de la ocupabilitat i l’ocupació de les persones, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.

Una entitat significada

en serveis d’atenció psicològica i social a persones i les seves famílies.

Un referent en la mediació i gestió dels conflictes,

amb especialment incidència en la formació, l’atenció individual i en la generació de coneixement.

Serveis especialitzats en la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social des de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, el suport familiar i la intervenció terapèutica. Amb especial incidència en col·lectius que presenten vulnerabilitat.

A Gentis busquem incansablement la millora de la qualitat de vida de les persones  incidint en la seva carrera professional mitjançant la inserció laboral i formació, en la seva situació emocional i familiar, com també acompanyant-les en processos de mediació i atenció psicològica.

Les nostres activitats ens porten a treballar per la inclusió sociolaboral de diferents col·lectius, oferint programes de formació professional, d’inserció sociolaboral, d’orientació professional, de millora de l’ocupabilitat i suport per a l’ocupació, apoderant la seva comunitat de referència.

La intervenció es fonamenta en la lluita per la igualtat d’oportunitats per tota la població, gràcies a la participació al món laboral i l’accés a la formació.

Missió

Aconseguir la inclusió social d’alguns dels col·lectius més desfavorits utilitzant la feina i la formació laboral com a motors per a una millor valoració personal i per aconseguir el respecte i l’acceptació social a la diversitat cultural i social.

Visió

La Fundació Gentis vol ser:

 1. Una entitat referent i de qualitat per al desenvolupament de les competències professionals i personals i per a la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.
 2. Una entitat significada en serveis d’atenció psicològica i social a persones i famílies.
 3. Un referent en la mediació i gestió dels conflictes, amb especialment incidència en els processos de mediació comunitària.
 4.  Una entitat d’iniciativa social de referència en el tercer Sector Social.
Valors

Els valors guien les accions i comportament de la nostra entitat:

 1. Lideratge: Ser una entitat pionera en l’oferta i qualitat dels seus serveis.
 2. Treball en equip: Formem i promocionem persones per tal de que uneixin els seus esforços alhora de treballar amb els nostres projectes i/o serveis.
 3. Complementarietat: Treballem per integrar els agents de cada territori i desenvolupar serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent.
 4. Col·laboració: Tenir present en totes les seves accions la col·laboració amb les necessitats del seu entorn.
 5. Transparència: Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i total transparència cap a la societat.
 6. Responsabilitat social i compromís: Volem fer una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.
 7. Justícia: És l’horitzó i barem per mesurar les nostres accions. L’anhel d’una vida plena per tothom és a la vegada el valor que emmarca el límit de la nostra tasca. Una justícia social que no es pot entendre sense els pilars de l’amor: la igualtat, la llibertat i la fraternitat.
Responsabilitat Social Corporativa

Els nostres processos de treball integren les preocupacions socials i ètiques en les operacions estratègiques de la fundació. D’aquesta manera es genera valor no només pels professionals que hi formem part sinó pels diferents grups d’interès i per la mateixa societat.

La Fundació Gentis és compromet envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

“La nostra entitat segueix en plena forma, tenim molts projectes, programes i reptes de futur, i seguirem treballant amb il·lusió i ganes per la plena igualtat d’oportunitats.”

Marta Cid i Pañella

Directora Executiva, Fundació Privada Gentis

Persones ateses

40,4%

59,6%

Formació

Persones formades

Programes Formatius

 • Accions de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries-Certificats professionalitat del Servei d’Ocupació de Catalunya 12% 12%
 • Formació amb el SOC Formació de persones desocupades de llarga durada “Pla de Xoc Barcelona” de Barcelona Activa 14% 14%
 • Accions formatives per impartir en centres penitenciaris i educatius de Catalunya CIRE, Departament de Justícia 7% 7%
 • Punts Formatius Incoorpora de l’Obra Social “La Caixa” 12% 12%
 • Programa formatiu per a persones treballadores FISS que promou el Consorci de Formació Contínua de Catalunya 3% 3%
 • Accions de formació Acord Marc de Turisme del Servei d’Ocupació de Catalunya 1% 1%
 • Programa d’Alfabetització lingüística “Un pont de mar blava” de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 1% 1%
 • Accions de formació Làbora en Alfabetització digital per a persones desocupades, Ajuntament de Barcelona 1% 1%
 • Programa PICE de Cambres de Comerç 4% 4%
 • Programa de Formació i Inserció 6% 6%
 • Centre de Formació “Lo Pont”: GES, Proves d’accès a CFGM i CFGS 4% 4%
 • Programa de Formació Inserta 2,8% 2,8%
 • Programa de Formació interna 32% 32%
Inserció Laboral

Persones ateses

Programes d’Inserció i Orientació Sociolaboral

 • Programa d’Orientació per a persones en atur del Servei d’Ocupació de Catalunya 6% 6%
 • Programa de Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció (SIOAS) 2% 2%
 • Programa de Mesures Actives d’Inserció del Servei d’Ocupació de Catalunya (RMI) 10% 10%
 • Programa Làbora per a persones derivades dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona 5% 5%
 • Programa Integrals per a joves de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya 5% 5%
 • Programa d’Atenció a persones desocupades Arsis – Encuentra Empleo 2% 2%
 • Itineraris d’Inserció per a persones sota mesura judicial 1% 1%
 • Programa Reincorpora de l’Obra Social “La Caixa” 2% 2%
 • Servei “Empleo con Apoyo” AESE 1% 1%
 • Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” 30% 30%
 • Agència de col·locació 16% 16%
 • Red Araña 10% 10%
Suport terapèutic i benestar familiar

Persones ateses

Activitat en Teràpia Familiar i Suport a les Famílies

 • ED’AF, Espai d’atenció familiar 8% 8%
 • Estones, espai de trobades per mares, pares i infants a l’Escola Bressol Municipal l’Olivera 6% 6%
 • Projecte Pont Major, espai assessorament famílies 3% 3%
 • Cèrcol, Programa de Prevenció de Maltractament Gent Gran treballat amb joves 3% 3%
 • Servei d’Intervenció Socioeducativa per a famílies i adolescents en risc (SIS) 4% 4%
 • Servei d’orientació i atenció familiar (SOAF) 2% 2%
 • Serveis Especialitzats en Teràpia Familiar (STEF) 6% 6%
 • Programa d’Atenció Psicològica a Famílies derivades pel CaixaProinfància 8% 8%
Acció comunitària i mediació

Persones ateses

Activitat en Acció Comunitària i Mediació

 • Projecte de Mediació Penitenciària 60% 60%
 • Actes de Mediació per l’Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis de Prevenció, Seguretat i Mobilitat (medicions en conflictes de convivència veïnal) 4% 4%
 • Projecte per l’Escola Proa de Prevenció de l’Assetjament Escolar a través de la Millora de la Convivència i les Relacions 13% 13%
 • Projecte de Mediació pel col·lectiu gitano Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 23% 23%
Emprenedoria Social i Autocupació

Persones ateses

Activitat en emprenedoria, autoocupació i serveis a les empreses

 • Programa Autoocupació Incorpora 99% 99%
 • Inici desplegament Ateneu cooperatiu Terres Gironines i Ateneu cooperatiu Terres de l’Ebre 1% 1%
Centre de Segones Oportunitats

Persones ateses

Servei de Segones Oportunitats

 • Centre de Noves Oportunitats Terres de l’Ebre 100% 100%