Transparència

Resum executiu

Polítiques, Qualitat, Pressupostos, Comptes Anuals i Contractacions

Aquestes polítiques han estat aprovades en cada un dels patronats i consells directius de les entitats per formen part de la xarxa Plataforma Educativa i tenen vigència des de la seva data d’aprovació al patronat.

En el document Política de les Entitats es pot trobar un recull de totes aquelles polítiques que té establertes Plataforma Educativa i que subscriuen les entitats que en formen part. Aquestes s’articulen per vetllar pel bon funcionament de cada organització i són aprovades en els patronats corresponents.

  • A partir d’aquesta aprovació aplica a tots els membres del patronat de cadascuna de les Organitzacions així com a l’equip directiu de les mateixes que alhora són els responsables de vetllar per la seva aplicació en el dia a dia de cada un dels serveis i programes que es porten a terme.
  • Aquesta política té una vocació participativa, que implica una constant avaluació, evolució i millora, i que s’enriquirà a través de les aportacions realitzades mitjançant espais participatius de treball interdisciplinari i interorganitzacional.
  • Les actualitzacions són aprovades per l’Òrgan de Govern de cada Organització membre.

Un dels objectius del grup Plataforma Educativa és gestionar amb criteris de qualitat, respecte al Medi Ambient i seguint el nostre codi ètic, per tal de garantir l’assoliment dels objectius, així com la funcionalitat dels diferents comitès i l’operativitat.

Si vols conèixer més i millor la política de qualitat pots consultar-la clicant aquí.

CCAA i Auditoria 2018 Fundació Gentis (pdf; 45 pàg. 8,2 MB).

CCAA i Auditoria 2017 Fundació Gentis (pdf; 60 pàg. 5,6 MB).

CCAA i Auditoria 2016 Fundació Gentis (pdf; 27 pàg. 7,7 MB).

CCAA i Auditoria 2015 Fundació Gentis (pdf; 38 pàg. 6,7 MB).

CCAA i Auditoria 2014 Fundació Gentis (pdf; 28 pàg. 6,7 MB).

CCAA i Auditoria 2013 Fundació Gentis (pdf; 31 pàg. 5,3 MB).

CCAA i Auditoria 2012 Fundació Gentis (pdf; 30 pàg. 8,8 MB).

CCAA i Auditoria 2011 Fundació Gentis (pdf; 28 pàg. 6,76 MB).

Contractes i Subvencions 2018 (pdf; 6 pàg. 1,3 MB).

Contractes i Subvencions 2017 (pdf; 5 pàg. 1,1 MB).

Contractes i Subvencions 2016 (pdf; 4 pàg. 2,9 MB).

Contractes i Subvencions 2015 (pdf; 4 pàg. 830 KB).

Contractes i Subvencions 2014 (pdf; 4 pàg. 800 KB).

 

 

Memòries d'Activitat

Memòria Anual 2015

Memòria Anual 2016

Memòria Anual 2017

Memòria Anual 2018

Polítiques actives realitzades en els darrers anys

2014
Projecte Convocatòria Període
Programa SIOAS (Tortosa i Salt) SIOAS 2014 01/07/14 a 30/06/15
Programa RMI (Tortosa, Tarragona, Barcelona, Salt, Santa Coloma de Farners) EMO/220/2014 10 DE JULIOL 02/11/14 a 30/04/15
Programa Treball i formació PIRMI  (Deltebre) Treball i Formacio PIRMI 2014 15/11/14 a 31/05/15
Programa d’Orientació (antic IPI)(Montblanc i Tordera) Xarxa d’Orientació per l’Ocupació 2014 01/12/12 a 31/10/15
Programa Incorpora Programa Incorpora 01/06/14 a 30/06/15
Curs de Promoció Turística local i informació al visitant (FOAP 2014)(Girona) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2014) 16/02/15 a 02/07/15
Curs de Fabricació de conserves vegetals  (FOAP 2014)(Deltebre) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2014) 27/12/14 a 27/05/15
Graduat en Educació Secundària (GES)(Centre d’Adults Lo Pont) GES-Departament d’Ensenyament 01/10/14 a 20/06/15
Programa de Formació i Inserció (PFI, antic PQPI): Auxiliar en vivers i jardins Departament d’Ensenyament 19/12/14 a 31/07/15
2013
Projecte Convocatòria Període
Programa TAS TAS 2013 01/06/13 a 01/06/14
Projecte Aprenentatge Servei Fundació Jaume Bofill 02/11/13 a 31/07/14
Auxiliar en vivers i jardins (AGAO42CCC-4)(Deltebre) Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI 2013) 04/11/13 a 31/07/14
Programa POIN POIN 2013 01/12/13 a 30/06/14
Atencio sociosanitària a persones en el domicili (SSCS0108) Federacion de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) 23/12/13 a 25/06/14
Telefonista/recepcionista d’oficina (ADGI11DCP-3)(Tortosa) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2013) 27/12/13 a 31/07/14
Serveis Auxiliars de Perruqueria i Estètica (IMPE0108) Joves per l’Ocupació Consell Comarcal Montsià 19/03/13 a  12/06/13
Operacions Bàsiques de Cuina (HOTR0408) Joves per l’Ocupació Consell Comarcal Montsià 18/03/13 a 11/06/13
Graduat en Educació Secundària (GES)(Centre d’Adults Lo Pont) GES-Departament d’Ensenyament 01/02/14 a 15/09/14
Telefonista/recepcionista d’oficina (ADGIDCP-3)(Girona) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2013) 19/02/14 a 08/07/14
2012
Projecte Convocatòria Període
Curs Promoció Turística local i informació al visitant (HOTI0108) (Girona) Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI 2012) 28/01/13 a 31/07/13
Auxiliar en vivers i jardins (AGAO42CCC-4)(Tordera) Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI 2012) 02/11/12 a  31/07/13
Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria (AGAO0108)(Deltebre) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2012) 27/03/13 a 04/04/13
Mòdul Higiene o asèpsia en perruqueria (IMPQ0108)(Amposta) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2012) 28/12/12 a 31/07/13
Mòdul d’Operacions bàsiques en viver i jardineria (AGA164_1)(Deltebre) Formació Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2012) 18/03/13 a 12/06/13
Atenció sociosanitària a persones dependents en institució (SSCS0208) (Deltebre) Programa Forma i Insereix (2012) 28/12/12 a 31/07/13
2011
Projecte Convocatòria Període
Curs operari/ària de vivers i jardins (AGAO53DCP-4)(Deltebre) Formació Oferta en àrees prioritàries (FOAP 2011) Del 21/11/11 a 24/05/12
Curs Telefonista recepcionista d’oficina
(ADGI11DCP-3)(Tortosa)
Formació Oferta en àrees prioritàries (FOAP 2011) Del 21/11/11 a 24/05/12