PROJECTES I PROGRAMES

 

Al servei d’orientació laboral de Gentis proporcionem un treball d’assessorament personalitzat i ajustat a les necessitats i interessos de les persones usuàries. L’objectiu és facilitar-los el procés de recerca de feina, per tal que puguin trobar una ocupació.

Oferim una sèrie de cursos i programes formatius amb la voluntat d’ajudar les persones usuàries a aconseguir el seu objectiu laboral. Entre la nostra oferta formativa hi ha certificats professionals i cursos de diferents àrees: administració, agrària, hosteleria i turisme, informàtica i comunicació, comerç i màrqueting, indústria alimentària i serveis socioculturals i a la comunitat, entre d’altres.

El fet de treballar “amb i per a la comunitat” suposa facilitar la millora de la convivència, de les relacions interpersonals, el respecte per la diversitat, fomentar vincles sans entre les persones, la participació ciutadana, crear cohesió social… Des del servei de Mediació impulsem estratègies i recursos per aconseguir aquests objectius i per avançar cap a la cultura de pau a nivell comunitari.

  • Projectes d’orientació i inserció laboral 41,62% 41,62%
  • Projectes de formació ocupacional i professional 27,20% 27,20%
  • Projectes d’Educació en el Lleure 7,04% 7,04%
  • Projectes de mediació comunitària 0,97% 0,97%
  • Projectes d’emprenedoria i autoocupació 5,46% 5,46%
  • Projecte de Noves Oportunitats per a joves 17,05% 17,05%

Catàleg d'actuacions

 

Fes clic en els següents apartats per descarregar la fitxa del projecte.

  • Projecte de Mediació Penitenciària.
  • Actes de Mediació per l’Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis de Prevenció, Seguretat i Mobilitat (medicions en conflictes de convivència veïnal).