Durada: 590 hores teòriques, 40 hores formació complementària obligatòria i 120 hores de pràctiques a empresa.
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, Av Catalunya, 103 – 43870 Amposta
Tel.: 689091679 / 977099425 / Correu: (cpaga@gentis.org)
Dates: inici 4 d’abril de 2023  Tarda (de 15:30h a 20:30h)

Millorar la imatge personal del client, aplicant protocols de treballs tècnics de perruqueria per a la cura i embelliment del cabell i tècniques complementàries d’arranjament i rasurat de la barba i bigoti en condicions de qualitat, seguretat i higiene òptimes.

No es requereix cap titulació per accedir-hi.