Durada: 400 hores de teoria i 80 hores pràctiques.
Lloc: Gentis Girona, Viver Empreses ‘La Maret’ C/ Sant Roc, 2 17190 Salt.
Tel.: 972 40 54 55 / Correu: mespunya@gentis.org.
Dates: Inici el 21 de gener (matins de 9:00h a 15:00h).

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

No es requereix cap titulació per accedir-hi.