Durada: 300 hores teòriques, 10 hores formació complementària i 80 hores de pràctiques en empresa.
Lloc: Gentis Maresme Museu Arxiu – C/Marquès de Barberà, 9 (Can Banus), Vilassar de Dalt
Tel.: 606836173/ 93 224 25 96 / Correu: emegino@gentis.org o scontreras@gentis.org
Dates: Inici el 16 de gener de 2023 (matins de 9:00h a 14:00h).

Aquest curs et prepara per a vetllar per la seguretat dels usuaris de piscines i instal•lacions aquàtiques, prevenint situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència.

 

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics, o
  • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir, o
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, o
  • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys, o

Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 2.