La Fundació Gentis organitza un nou curs. En aquesta ocasió es tracta del curs de Certificació de Professionalitat de docència de la formació professional per a treballadors que començarà el proper mes de maig. Consta de: 340 hores de teoria, 40 hores de formació complementaria i 40 hores de pràctiques.

Característiques del curs:

El sector de l’educació engloba diferents àmbits formatius i es refereix tant a la formació reglada com a la formació per a l’ocupació, la formació complementaria i la formació on-line. En termes ocupacionals, el sector requereix persones amb coneixements específics sobre una matèria concreta, però també amb capacitats personals que tenen a veure amb l’empatia, la cordialitat i la diligència.

En aquest curs aprendràs a programar accions formatives per a l’ocupació adequant-les a les característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral. També a seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius. També rebràs formació per impartir i tutoritzar accions formatives per a l’ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics. Rebràs coneixement per avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge en les accions formatives per a l’ocupació. I facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la formació professional per a l’ocupació.

Les sortides professionals d’aquest curs són: formador de formació no reglada, formador de formació ocupacional no reglada, formador ocupacional i formador de formadors.

Dates:

La data prevista per a l’inici del curs és el proper 7 de maig i és previst que finalitzi el 30 de novembre d’enguany. L’horari és de dilluns a dijous de 15.00 a 19.30h. Requisits d’accés de l’alumnat: Nivell 3 (batxillerat, FPII, equivalent o superior, o en cas de no tenir titulació acreditativa proves d’accés). El curs es realitzarà a la seu del Carrer Salvador Espriu 85, Local 2 de Barcelona.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb Paola Arias (maarias@gentis.org) o Enric Gasull (egasull@gentis.org), o al telèfon 93 224 25 96.