El nostre context laboral i professional actual és tan canviant com ho són les societats. De ben segur que hem sentit alguna vegada que la formació al llarg de la vida és molt important per estar connectat, per no perdre oportunitats laborals, per mantenir-se actiu i no quedar “fora”.  I molts possiblement coneixem a alguna persona que gràcies a reinventar-se, formar-se de nou i reorientar-se professionalment ha ampliat les seves oportunitats laborals i ha millorat la seva qualitat de vida. Però aquest procés no és baladí: necessitem funcionar de forma integral connectant la persona, el mercat, l’empresa, les polítiques d’ocupació, els docents, etc.

Compartim un debat del Mirador de Catalunya de La Vanguardia on fan un repàs reflexiu entorn els reptes de la formació professional i continuada i posen llum a aquestes qüestions:

Actualment a Catalunya hi ha aproximadament 380.000 persones en situació d’atur. Una de les polítiques actives d’ocupació és el desplegament arreu del territori de la formació ocupacional entre altres mesures. Aquesta en concret pretén donar resposta a les demandes de l’esfera empresarial que requereix més personal qualificat per ocupar els llocs de treball que ofereixen. Amb aquestes dades es fa palès la necessitat de posar en valor la formació professional i ocupacional de forma conjunta. Per una banda, disposar d’una formació que certifiqui que tens els requeriments específics per un lloc de treball és clau. Per altra banda, provar que disposes de les competències necessàries per desenvolupar-te de manera eficaç. D’aquesta manera, estem contribuint a calibrar les demandes del mercat de treball, al mateix temps que et prepares per a millorar altres aspectes de la vida (organització del temps, millora de les relacions personals, etc.). Aquesta teranyina de la formació i certificació professional ha portat propostes pedagògiques molt positives a les aules. Podeu llegir  l’experiència que comparteix una formadora de l’entitat, que ha viscut el canvi de paradigma de la formació professional en primera mà.

En la meva primera experiència com a formadora vaig veure clarament que la formació professional estava allunyada de la realitat de les persones. Encara que si estigués relacionada amb l’execució de serveis professionals. És a dir, l’alumnat no formava part activa de l’aprenentatge: pràctiques sense sentit, execució i repetició, sense reflexionar, no preguntar-se com o perquè, només a canvi d’un sou. El mètode tradicional no funcionava perquè no s’ajustava a aquesta realitat de l’alumnat. Però, afortunadament, avui són cada vegada més els centres de formació que tenen un equip docent amb una visió més amplia de l’aprenentatge i s’adapten millor a les necessitats de l’alumnat i del mercat. Al cap i a la fi, s’han d’incloure les capacitats com la creativitat, treball en equip, adaptació al canvi, etc., ja que les empreses demanen aquestes competències en els seus treballadors. Per tant, incloem aquestes competències en el mateix aprenentatge, de manera transversal.

Romina Granero, formadora ocupacional Centre Gentis Barcelona

Estem convençuts que connectant les diverses oportunitats de desenvolupament professional i facilitant l’accés a la formació del conjunt de la població activa, indistintament de la seva situació laboral, podrem contribuir a posar en valor la formació professional, ocupacional i continuada. Per a informació actualitzada sobre Formació Professional, Qualificacions i Formació Ocupacional, us facilitem els següents enllaços.