Des del 2017 les entitats que formem part de la xarxa Plataforma educativa varen iniciar tot un seguit d’accions en pro a l’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral, entre elles, la publicació dels Plans d’Igualtat. 

En aquest marc de treball, varen encarregar a la Fundació Gentis que definís unes accions formatives en modalitat online, en forma d’itinerari, que contribuïssin a la presentació dels Plans d’Igualtat i els seus principals àmbits d’intervenció.

Es tracta d’una una mesura per integrar la igualtat d’oportunitats en la gestió de les persones i dotar-les d’eines per avançar cap una cultura organitzativa més justa i més competitiva.

Així doncs,  esperem que tots i totes les professionals de l’Acció Social a qui va dirigit l’itinerari formatiu puguin conèixer els fonaments principals de dominació social on el poder recau sobre la figura masculina, com operen i com modulen les vides de les persones. I què siguin capaces d’exposar el concepte de transversalitat de gènere, la seva importància i vigència i una aproximació breu al concepte i aplicacions e interpretacions des del Tercer Sector Social.

Aquesta formació ens ha de de permetre reflexionar entorn a la construcció social del gènere, els usos i costums que se li associen (els rols de gènere) i com aquests es perpetuen socialment a través d‘estereotips.

El repte és prendre consideració de les diferències socioculturals entre dones i homes en una activitat o àmbit per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques d’igualtat d’oportunitats.

 

Sobre l’autoria

Carles Martínez, Direcció operativa de la Fundació Gentis.

En Carles dirigeix les línies d’accions i programes estratègics i operatius de l’entitat i té el cor posat en la formació ocupacional i professional. El podeu trobar en totes i cadascuna de les seus de Gentis però amb especial predilecció a la de Gentis Barcelona.