Aquesta aula s’integrara? a la Unitat acreditada com a Escola de Segona Oportunitat que Gentis gestiona a Amposta

L’univers dels FabLAbs a les Terres de l’Ebre posa la seva primera pedra a Amposta de la ma? de Fundacio? Gentis i de Fundacio? Orange. La Fundacio? Gentis s’ha sumat aquests dies als 22 centres educatius de formacio? i Segona Oportunitat que ja compten amb un GarageLab per impartir unes propostes educativesvariades, innovadores i de qualitat.

A trave?s de l’entorn FabLab i el moviment maker, aquest centre de la Fundacio? Gentis podra? desenvolupar propostes transversals de formacio? per a l’alumnat, amb l’objectiu de transformar els seus processos d’aprenentatge i creixement personal.

Amb aquest atorgament, la Fundacio? Orange no aportara? tan sols equipament, ja que tambe? s’encarregara? de la formacio? del claustre docent en metodologies potenciadores de l’aprenentatge significatiu i per projectes.

Aquesta iniciativa de Fundacio? Orange prete?n reduir l’absentisme escolar de la joventut vinculada als projectes formatius dels centres en els quals intervenen, a la vegada que prete?n situar la innovacio? i les noves tecnologies al capdavant dels interessos de les persones joves a les quals s’acompanya.

Aquest projecte creara? sinergies amb el FabLab de l’Ajuntament d’Amposta, establint una xarxa de col·laboracio? entre aquesta administracio? i una entitat del tercer sector social que proposa itineraris formatius a les persones joves que han fet un abandonament prematur dels seus estudis i que corren risc d’exclusio? social. L’objectiu principal d’aquesta col·laboracio? sera? generar processos digitals inclusius que afavoreixin oportunitats a totes les persones joves.

 

El disseny i la construccio? d’aquesta aula sera? un projecte a desenvolupar per l’alumnat de l’Escola de Segona Oportunitat de la Fundacio? Gentis. S’iniciara? amb la transformacio? d’una de les aules del centre que posteriorment es dotara? d’equipament tecnolo?gic com impressores 3d, talladora de vinil, fresadora o ma?quina per a tall la?ser.

La Fundacio? Gentis valora de manera molt positiva l’oportunitat facilitada per la Fundacio? Orange per apropar aquest equipament i la metodologia que l’acompanya al seu alumnat, ja que amb aquest projecte “es podran cobrir les necessitats te?cniques perque? el nostre jovent pugui aprendre de manera creativa amb igualtat d’oportunitats que la resta de persones joves”

 

Aquest GarageLab “ens apropara? encara me?s a un dels nostres objectius prioritaris per 2021-2022, situar-nos en un model d’Escola Digital Inclusiva que augmenti les possibilitats del nostre alumnat d’establir el seu futur laboral al nostre territori, contribuint a frenar la dia?spora i fuga de talent quepateixen les nostres Terres a trave?s d’ocupabilitats en entorns de teletreball o treball a dista?ncia”.