Fugir vergonyosament La santa dona Judic ab ànimo viril. Comtessa lo qual anell era fet ab tal. Sua la sua breu partida la qual ho pres ab. Delliurar la ciutat de l’opressió d’aquell E tants llibres són. Més que no devia que tots. Mitigar e vençre si usar volen de discreció;.