El certificat de professionalitat és un títol oficial que acredita l’experiència professional d’una persona. Té validesa en tot el territori estatal i és expedit pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes, en el nostre cas pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Els certificats de professionalitat s’organitzen en diferents famílies professionals, dividides en una llista de professions. Cada professió està definida per un conjunt d’unitats formatives que, al seu torn, inclouen mòduls formatius. En aquest cercador podràs consultar totes les especialitats formatives que més s’ajustin als teus interessos:

Els certificats s’estructuren en tres nivells de qualificació professional, això significa que trobaràs cursos per l’obtenció de certificats de nivell I, II i III. Tal i com descriu el Servei d’Ocupació Públic de Catalunya, les vies per obtenir un certificat de professionalitat són:

La formació professional, que inclou:

  • La formació professional per a l’ocupació: accions formatives autoritzades per l’Administració laboral adreçades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat. Aquesta formació es cursa en centres acreditats i en cursos autoritzats pel SOC.
  • La formació professional del sistema educatiu: programes formatius que desenvolupa l’Administració educativa; s’organitza en cicles formatius.

L’acreditació de l’experiència laboral

  • Acredita’t: procediment mitjançant el qual s’avaluen i acrediten les competències que s’han adquirit al món laboral o bé mitjançant la formació no formal, és a dir, la que no aporta una certificació amb valor oficial.

La possibilitat d’acreditar unitats de competències de manera independent i acumulable permet obtenir el certificat de professionalitat a través de la combinació de les dues vies anteriors, sempre que es puguin acreditar totes les unitats de competències, tant si s’han adquirit amb formació o bé a partir de l’experiència laboral.

Vols saber quins cursos fem per millorar el teu perfil professional? Fés una ullada aquí.