Ja tenim aquí la primera promoció de docents per a la Formació Professional per a l’Ocupacional. Els i les alumnes i futurs professionals de la docència en l’àmbit de la formació ocupacional acaben el Certificat de Professionalitat SSCE0110 Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació amb el que estaran capacitats per impartir cursos en les àrees de formació professional per a l’ocupació.

Un ventall de possibilitats a través de la formació ofertada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, formació a demanda, accions d’acompanyament i suport a la formació, cursos de l’àmbit de l’educació no formal, etc.   Podran treballar en qualsevol sector, en l’àmbit públic o privat, tant per a treballadors en actiu com a col·lectius específics, i tant en centres de formació com en empreses o altres entitats que imparteixin formació.

L’alumne que obtingui el certificat de professionalitat Docència de la Formació Professional per a Ocupació estarà capacitat per a programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

Aquest certificat regulat pel Servei Públic d’Ocupació pot obrir moltes portes interessants: hi ha una diversitat de cursos que per poder impartir-los els formadors han d’acreditar la seva competència docent així com el domini de tot allò relacionat amb les unitat de competència dels mòduls que acabin impartint. Posem un exemple:  Un professional, amb experiència docent en la Família Serveis socioculturals i a la comunitat, ha de comptar amb el certificat de professionalitat Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació si vol impartir el Certificat de Professionalitat Mediació Comunitària (certificat de nivell 3), llevat que es trobi en els supòsits d’exempció. Tot això al marge d’acreditar la titulació que se li exigeix ??al Certificat i l’experiència professional en les unitats de competència. Això succeeix amb tots els certificats, siguin de l’àrea i família que siguin i amb qualsevol treballador que vulgui dedicar-se a la formació.

Estarien exempts de posseir el certificat de professionalitat de Formador ocupacional o de Docència de la Formació Professional per a Ocupació les persones que posseeixin  títol universitari en Pedagogia, Psicopedagia, magisteri, etc., el CAP i actual Màster universitari en Formació del Professorat, o acreditar experiència docent d’almenys 600 hores en els últims 10 anys en formació professional per a l’ocupació o en el sistema educatiu.

Esperem formar a nous futurs docents de la formació ocupacional i professional!