Presentació dels resultats de l’estudi “Descobrim-les: on són les noies que abandonen els estudis a Terres de l’Ebre?” Projecte d’investigació impulsat per Fundació Gentis i Institut Català de les Dones en col·laboració de la Fundació Ferrer i Guardia

Amb aquesta recerca, es vol contribuir a la prevenció i millorar la igualtat d’oportunitats entre les noies joves. A banda, també pretén impulsar la creació d’una xarxa de suports que identifiqui els referents territorials. Per últim, es proposa fomentar la visibilització de les noies joves en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

L’estudi focalitza en aquest context territorial els resultats de la primera recerca realitzada per a la Diputació de Barcelona “L’abandonament escolar prematur des de la perspectiva de gènere. On són les noies que abandonen?” . Posant de manifest la complexitat del fenomen, el qual ha estat històricament masculinitzat i que ha provocat la invisibilització de les noies en aquesta situació. A més, tal com indiquen les últimes dades l’AEP femení ha augmentat considerablement en el darrer any a Catalunya i comença a equiparar-se al dels nois. Per aconseguir dades sobre el territori, es va realitzar una enquesta a noies i es van fer sessions de treball amb equips tècnics de diversos àmbits. L’estudi es complementa amb la diagnosi del fenomen de l’abandonament escolar prematur, incloent-hi una estimació sobre la seva magnitud a les Terres de l’Ebre.

DESCARREGA L’INFORME

 

2 de cada 3 noies en situació o risc d’AEP volen aconseguir estudis post-obligatoris

A més de l’anàlisi de les principals dades estadístiques en l’estudi s’ha recollit la visió de noies que es troben en situació d’AEP. A una gran majoria de les noies joves participants els agradaria continuar la seva formació.  De fet, 1 de cada 3 noies participants es troba en un recurs de segona oportunitat, realitzant un PFI o un curs de certificació de l’ESO.

Entre les demandes d’aquestes noies es destaca la seva petició de més informació i difusió per part dels centres educatius sobre les seves possibilitats d’estudis post-obligatoris. A més, es destaca en moltes de les noies la seva experiència negativa a la secundària per la desmotivació, la desafecció i/o la sensació de discriminació. En canvi, hi ha unanimitat en la visió positiva respecte a les persones orientadores vinculades a recursos de noves oportunitats.

Sobre l’oferta formativa dels recursos de segones oportunitats, les noies enquestades troben a faltar especialitzacions vinculades als seus interessos.