En el marc dels Programes de Garantia Juvenil, estem realitzant un programa Singular per a joves entre 16 i 21 anys que han emigrat sols als territoris d’Amposta i Girona. Aquesta iniciativa pretén contribuir a la xarxa de recursos recursos formatius i d’acompanyament socioeducatiu per la inclusió social d’aquest col·lectiu.

És un programa d’acompanyament i formació en competències bàsiques, coneixement de l’entorn  i orientació pre-laboral focalitzat en oferir una 1ªOportunitat a joves  estrangers que han arribat sols al nostre territori buscant un futur millor.

El projecte s’estructura en una metodologia de treball basada en tres eixos fonamentals:

  • Acompanyar als joves en el seu procés migratori, ajudar a pair aquest fenomen des de la tutoria individual estretament vinculada amb la institució o centre on resideix el jove.
  • Afavorir a través d’accions grupals un coneixement de l’entorn i de la llengua vehicular (català) que els ajudi a sentir-se ciutadans autònoms i de ple dret
  • Explorar els seus interessos i motivacions prelaborals oferint diferents tastets professionals de 50h que permetin des de l’experimentació pràctica i professional, orientar i dissenyar conjuntament amb el jove, segons les seves possibilitats, un itinerari en formació pre-laboral que faciliti la seva inclusió en el sistema educatiu reglat, formació ocupacional, i en el millor dels casos, una inserció laboral en empresa que faciliti un permís de treball.

El programa es va iniciar al gener i després d’un període d’entrevistes individuals per explorar els interessos dels joves, al març es va donar el tret de sortida a les accions grupals de formació instrumental i en competències laborals i a l’abril els tastets professionals; accions que continuaran al llarg del projecte fins el desembre d’aquest any.

Tant Girona com Amposta i responent als interessos dels joves i del mercat laboral, han començat per tastet d’Hostaleria i Cuina, Amposta realitzant la formació als espais dels Restaurant Ullals i a Girona culminant l’experiència amb una visita al Restaurant el Celler de Can Roca.

Actualment el grup de Girona està realitzant un curs d’Instal·lacions i Manteniment d’Edificis i a Amposta un de Jardineria i Horticultura, amb el mateix adn metodològic:

  • Aprenentatge pràctic i vivencial de l’ocupació.
  • Docents experts que acompanyen als joves a conèixer i posicionar-se en l’ocupació per orientar la seva trajectòria futura.

I no ens aturem! A Girona ja estem preparant el curs de Mecànica per Juny, que realitzarem conjuntament amb l’Escola Tècnica de Girona (ETG) escola de referència en mecànica a la província i Amposta prepara un d’Imatge Personal i Barberia.

 

Sobre l’autor

Tere Gómez, referent d’orientació i inserció laboral de la Fundació Gentis a Girona.

La Tere treball en el servei d’orientació i inserció laboral pel desenvolupament professional de persones en situació de vulnerabilitat. La podeu trobar a la Maret, la seu de Gentis a Girona-Salt.