Una de les activitats principals que desenvolupa l’entitat és la d’oferir serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de persones amb discapacitat o transtorns de salut mental, així com formació ocupacional.

La pàgina web de l’entitat, www.gentis.org, dona suport al servei com a eina de comunicació, informació i difusió de les accions, tant per a les persones ateses, com per aquelles que es poden convertir en beneficiàries, tenint l’oportunitat de conèixer l’acció de l’entitat i posar-s’hi en contacte. A més és una eina que permet interactuar amb agents clau que intervenen els serveis: administracions locals, associacions, proveïdoria, federacions i plataformes socieducatives, entitats del Tercer Sector Social, empreses privades, etc. Però les persones amb discapacitats cognitives o aquelles que veuen minvades les seves capacitats a causa de l’edat, accedeixen als recursos via web?

La pàgina web i els seus continguts multimèdia es van elaborar al 2017, convertint-se en la primera pàgina web de l’entitat. Passat el temps es constata la necessitat de tractar la informació i la seva publicació amb criteris d’accessibilitat de forma sistematitzada per tal que aquesta arribi al màxim de persones, tinguin la condició que tinguin. A més a més, la Llei de Transparència avala aquesta línia estratègica.

L’accessibilitat web i dels continguts multimèdia es pot definir com el conjunt de tecnologies i normes de desenvolupament i disseny que fan possible que un nombre més gran de persones puguin percebre, entendre els llocs web i interaccionar-hi, independentment dels mitjans tècnics utilitzats, incloent les que tenen algun tipus de discapacitat i persones d’edat avançada, i seguint per a això el principi “disseny per a tothom”.

Així doncs ens trobem davant el repte d’afrontar les barreres d’accessibilitat web comunes que tenen les persones amb discapacitats diverses, i en definitiva, davant de la necessitat de millorar la usabilitat per a totes les persones que atenem. L’accessibilitat web beneficia a tots i totes les usuàries, incloent persones amb diferents tipus de discapacitats (auditiva, visual, cognitiva, motriu, mental), d’edat avançada, amb limitacions tecnològiques (poca amplada de banda, dispositius que no suporten una tecnologia, etcètera) i fins i tot persones que es veuen afectades per limitacions provocades per l’entorn (soroll ambiental, lluminositat, incomprensió de l’idioma, etcètera). A més, amb l’accessibilitat web millora, en general, l’experiència de l’usuariat, la qualitat al web i la posició.

Tot i així l’accessibilitat web no depèn només del contingut accessible, sinó també dels navegadors, entre d’altres. El projecte que presentem es centra en allò que sí podem millorar i canviar: la web de l’entitat en el seu continent (arquitectura web, navegació, etc.) i el seu contingut (elements gràfics, elements dinàmics, apartat d’actualitat, etc.) incorporant eines d’accessibilitat independents a les eines que tenen els navegadors i continguts accessibles. El projecte permetrà obtenir pautes concretes de desenvolupament de continguts que orientarà el disseny de materials que s’utilitzen en els diferents serveis d’orientació, formació ocupacional i serveis socieducatius.

Actualment estem treballant per fer més accessible la web de gentis i el seu manteniment.

 

La necessitat de materials de Lectura Fàcil

El dret a accedir a una informació en format Lectura Fàcil està reconegut per la Llei d’accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya el 2014.

Es tracta de llibres, documents administratius i legals, textos informatius, pàgines web, en definitiva, continguts que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma.

Proporcionar materials de Lectura Fàcil és una qüestió de democràcia i accessibilitat.

Estudis internacionals mostren que en la majoria de països, més d’un 25% de la població no arriba al nivell d’alfabetització o d’habilitats lectores que caldria esperar després de nou anys d’escolarització. En alguns països aquestes xifres són del 40-50%.

Tenir accés a la cultura, a la literatua, a les notícies, a les ofertes de feina, a la informació –i en una forma entenedora– és un dret democràtic. És de vital importància que tota la ciutadania siguin capaç de rebre informació sobre el qu està passant a la societat. Per tal d’exercir els seus drets democràtics i de controlar la pròpia vida, una persona necessita estar ben informada.

“Si sabeu que a nosaltres ens costa una mica més la comunicació, no ens ho poseu més difícil. Organitzeu els continguts perquè trobem el que necessitem: feina, formació, oportunitats”.

 

Participant d'un dels grups focals a Amposta.