“Les actuacions d’acollida donen a les persones que ho necessiten una primera oportunitat per a adquirir unes habilitats bàsiques per a poder ser més autònomes. El benefici per a la societat és el fet que les persones nouvingudes esdevenen més preparades i més lliures, més capaces, per tant, de participar i contribuir a la millora de la mateixa societat.”

Una de les actuaciones és la formació en Primera Acollida, modalitat presencial adreçada a persones migrades nouvingudes que volen viure i treballar a Catalunya. Subvencionada per la Secretaria d’Igualtat Migracions i Ciutadania (d’ara endavant SIMC) de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

L’objectiu de la formació és que les persones migrades coneguin amb la màxima concreció possible l’entorn que els envolta, les seves institucions, mercat de treball i possibilitats que els ofereix viure i residir a Catalunya.
Hem preservat i garantit totes les normes sanitàries pel que fa a la COVID-19 i hem adaptat el temari i continguts a tractar al ritme de les persones i al context on resideixen.

Per garantir aquesta adequació dels continguts a la realitat del context, hem treballat de manera coordinada amb els serveis i equipament municipals de primera acollida de cada territori on hem executat la formació.

Tenim l’encàrrec de realitzar 17 edicions en itineraris formatius de 120h (Mòduls A, B i C) i de 150h (Mòduls A, B, C, D i E) respectivament entre el Febrer i Octubre de 2021. Aquestes formacions inclouen els següents continguts:

L’Itinerari de formació en acollida de 120h:

  • Mòdul A català bàsic (90h); formació a partir de la qual la persona ha de comprendre i motivar a practicar la llengua catalana des d’una perspectiva bàsica que faciliti la interacció social preferentment en català.
  • Mòdul B: Mercat de treball (15h): pretén donar una informació bàsica sobre l’estructura del mercat de treball proper i vocabulari laboral (drets i deures del treballador, convenis, categories laboral, sindicats, salari, IRPF, etc). Nocions d’orientació laboral i recursos de recerca de feina, així com llei estrangeria vinculada a aspectes laborals.
  • Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic (15h): pretén donar una informació bàsica sobre la cultura catalana i les seves costums i funcionament, passant de lo macro a lo micro (Catalunya-Províncies- Comarques- Municipis). Aquestes activitats tenen com objectiu que la persona migrada entengui el funcionament de les administracions més properes per facilitar la interacció del dia a dia (Ajuntament, Escola, CAP, Policies, etc.)

Itineraris de formació en 150h:
A més dels mòduls A, B i C exposats anteriorment inclou dos mòduls extres a petició del municipi, considerant que són formacions ajustades a les necessitats socials del moment:

  • Mòdul D: Igualtat de gènere (15h): pretén donar formació bàsica en Igualtat d’Oportunitats entre persones i sobretot entre homes i dones.
  • Mòdul E Digitalització (15h): formació pràctica que pretén facilitar l’autonomia digital per la gestió de tràmits que afecten a la vida diària. L’Objectiu és que utilitzant els mitjans disponibles (mòbil principalment) puguem treballar l’alfabetització i autonomia digital que també pugui facilitar la formació telemàtica en cas de confinaments severs.

Les persones participants aconsegueixen acreditar cada mòdul, documentació necessària per a obtenir els seus certificats d’acollida i així tramitar la regularització de la seva documentació.

Des del teixit d’agents socials i educatius dels territoris es fa un treball important per a la integració de les persones nouvingudes. Un dels aspectes que es treballa és la formació, ensenyant l’idioma i mostrant el més essencial que s’ha de conèixer. Seguirem treballant plegats: Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consell Comarcal del Baix Empordà, Consell Comarcal de la Selva, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Roses, Figueres, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, l’Escala, Ajuntament de Palamós, Ullà, Platja d’Aro, Arbúcies, Hostalric i Anglès.

Sobre l’Autoria

Tere Gómez, referent d’orientació i inserció laboral de la Fundació Gentis a Girona.

La Tere treballa en el servei d’orientació i inserció laboral pel desenvolupament professional de persones en situació de vulnerabilitat. La podeu trobar a la Maret, la seu de Gentis a Girona-Salt.