El programa MARMI és un conjunt d’accions i mesures actives d’inserció que ha de permetre incrementar el grau d’ocupabilitat a les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

El 15 de setembre de 2017 va entrar en vigor la llei de la Renda garantida de ciutadania (RGC), una prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha donat prioritat a la realització de programes subvencionats de mesures actives d’inserció que permetin incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de l’Renda Garantida de Ciutadania, aquest és el programa MARMI.

Des del novembre de 2017 fins a finals de desembre de 2018 hem executat el programa MARMI en 15 punts d’actuació a tota Catalunya:

  • 6 punts a Girona (Salt, Palamós, Castelló d’Empúries, Hostalric, Santa Coloma de Farners, Sarrià de Ter).
  • 5 a Tarragona (Tortosa, Valls, Amposta, Tarragona, Móra d’Ebre).
  • 4 a Barcelona (2 a Barcelona ciutat, Pineda de Mar, Vallirana).

Cada punt actuació va atendre 30 participants cada mes i les nostres preparadores i preparadors laborals van realitzar l’atenció directa a 450 persones. Persones amb un perfil de manca o mínima qualificació, amb un nivell de baixa ocupabilitat, sovint agreujat per diferents problemàtiques socials (amb càrregues familiars o que viuen soles) que en alguns cops generen, malauradament, una baixa motivació per a la recerca activa de feina.

Las tasca realitzada pel nostre equip tècnic ha estat la d’oferir a cadascuna de les persones participants un pla individual d’inserció, personalitzat i adaptat a les necessitats i competències d’aquestes persones. El programa va permetre reforçar competències transversals i enfortir tècniques de recerca de feina així com realitzar pràctiques per a facilitar la reincorporació i inserció laboral.

Iniciar un procés de recerca de feina requereix tenir molt ben definit els objectius professionals, és a dir, establir on es vol arribar, què es pretén aconseguir.

  • Cal que ens situem en el context laboral  i analitzem els factors que incideixen en la pròpia ocupabilitat, les característiques i requeriments principals del context laboral.
  • Cal que al cercar feina identifiquem quins són els nostres interessos i motivacions, per tal de poder guiar els possibles objectius laborals.
  • De l’anàlisi del mercat laboral, i a partir dels interessos i motivacions de la persona, es podran obtenir possibles alternatives ocupacionals de cara a la definició de l’objectiu laboral.
  • Identificar i valorar les pròpies capacitats i els límits personals en relació a l’àmbit laboral i de construir una imatge professional realista i positiva valorant i confiant en les pròpies capacitats.

El resultat de l’execució d’aquest programa va ser ser que més de 90 persones varen trobar una feina algunes d’elles amb més de 10 anys en situació de desocupació. El treball és un pas de gegant cap a la millora de la qualitat de vida i pot permetre prescindir d’una prestació com l’RGC. Tot i així, garantir rendes segurament és una manera operativa d’assegurar que tothom tingui drets a uns mínims vitals. Estem esperant la nova convocatòria del programa per continuar treballant-hi.

 

Sobre l’autor

Xavier Miró, referent d’orientació i inserció laboral de la Fundació Gentis a Tarragona i Terres de l’Ebre.

En Xavier focalitza el seu talent en acompanyar les persones en els recorreguts que aquestes realitzen per millorar la seva ocupabilitat i assolir un objectiu d’inserció o laboral. El podeu trobar a la seu de Gentis a Tortosa.