La importància de l’educació és cabdal a la nostra societat. L’accés al sistema educatiu i la permanència en el sistema és un bon camí per promocionar-se, combatre l’exclusió, igualar-se i tenir un futur millor. Per aquest motiu, des de Pla de Mediació de la Comunitat Gitana de Salt s’ha organitzat una exposició fotogràfica que sota el nom “Mirades de futur. L’educació com a via de promoció” amb l’objectiu d’augmentar la sensibilització, participació i implicació de les famílies gitanes en els processos educatius dels seus fills i filles. Les imatges són del fotògraf saltenc, Martí Artalejo.

A l’exposició es mostren fotografies de nois i noies gitanos, d’avui en dia, que estudien o han estudiat, i que amb els seus testimonis ens mostren que l’accés a l’educació i la permanència en els centres educatius és un molt bon camí a seguir. Es mostra una realitat de la comunitat gitana que passa desapercebuda. Una realitat que no té res a veure amb la imatge estereotipada, folklòrica, marginal que l’imaginari col·lectiu atribueix, sovint, a aquest col·lectiu divers i heterogeni.

Que la comunitat gitana de Salt mostri l’exposició al municipi és una forma de millorar la percepció pública i la pròpia percepció, per evitar discriminacions i per promoure la igualtat. Cal destacar que la totalitat de joves de la comunitat gitana de Salt s’ha implicat en el muntatge de l’exposició que acollirà el local municipal del Barri Centre.

Inauguració

L’exposició s’inaugurarà el proper dimarts 26 de juny a les 17.30h i restarà oberta tots els dimarts de 17.30 a 19.00h fins el dia 24 de juliol i es podrà visitar al local municipal del Barri Centre. Aprofitant l’exposició s’ha treballat amb els infants i joves perquè facin dibuixos relacionats amb l’escola.

Organització

L’organització de l’exposició s’ha fet conjuntament entre la mediadora del poble gitano de Salt, la tècnica de participació i la comunitat gitana del municipi de Fundació Gentis, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Salt.