Al llarg del 2017 un total de 1.183 usuaris i usuàries s’han beneficiat dels serveis del programa Incorpora que Gentis ofereix a diferents seus del territori català. En concret, durant aquest darrer any Gentis ha tingut actiu aquest servei a Barcelona, Sant Celoni, Terres de l’Ebre i Girona. S’han aconseguit un total de 427 insercions, 362 de les quals han estat per intermediació. Durant aquest 2017 els tècnics de Gentis han visitat un total de 346 empreses, 125 de les quals han estat noves.

Fem un cop d’ull a les dades per territori:

Girona:
Persones ateses: 305

Insercions per intermediació: 70

Insercions totals: 114

Empreses visitades: 97

Empreses contractants noves: 36

Ofertes gestionades: 114

Terres de l’Ebre:

Persones ateses: 514

Insercions per intermediació: 172

Insercions totals: 179

Empreses visitades: 243

Empreses contractants noves: 44

Ofertes gestionades: 127

Sant Celoni:

Persones ateses: 160

Insercions per intermediació: 48

Insercions totals: 50

Empreses visitades: 43

Empreses contractants noves: 24

Ofertes gestionades: 80

Barcelona:

Persones ateses: 204

Insercions per intermediació: 72

Insercions totals: 84

Empreses visitades: 73

Empreses contractants noves: 21

Ofertes gestionades: 68

 

Què és el Programa Incorpora

El Programa Incorpora va sorgir el 2006, impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, amb el repte de millorar la integració sociolaboral de les persones en situació o en risc d’exclusió social, generant oportunitats d’ocupació en l’empresa ordinària amb suport i seguiment per part del personal tècnic del programa. Es tracta d’un programa d’intermediació que combina, de manera òptima, les necessitats del teixit social i empresarial per assegurar l’èxit de la inserció laboral a l’empresa, per part de les persones beneficiàries del programa.

El Programa Incorpora pretén:

  • Contribuir a la integració sociolaboral de les persones ateses, en situació o en risc d’exclusió social.
  • Oferir a les empreses una alternativa de responsabilitat social empresarial en integració laboral, generant més oportunitats d’ocupació en l’empresa ordinària per a les persones ateses.
  • Potenciar la professionalització i la formació dels i de les professionals del conjunt d’entitats socials adherides a Incorpora.
  • Promoure territoris socialment responsables, que contribueixin a donar respostes a les necessitats de la persona en situació o en risc d’exclusió social i que afavoreixin la igualtat d’oportunitats.

Gentis dins d’Incorpora

El Programa Incorpora el porten a terme les entitats socials seleccionades en cada territori. Una d’elles som Gentis, que disposem de 4 punts fixes: Barcelona, Sant Celoni, Girona i Terres de l’Ebre. Les entitats socials d’un mateix territori adherides al Programa Incorpora, cooperen entre elles per donar millor resposta a les persones ateses i compten amb una coordinació territorial que facilita el treball en xarxa.

A Gentis també realitzem una funció de prospecció d’empreses per obtenir ofertes d’ocupació i oferir formació a mida que faciliti la posterior inserció dels usuaris i usuàries.