El Centre de Noves Oportunitats (CNO) que la Fundació Gentis té a les Terres de l’Ebre ha treballat amb 249 joves des de desembre de 2015 fins el novembre de 2017. La majoria d’aquests usuaris han accedit al centre després d’estar 6 mesos o més inactius i es troben en la franja d’edat d’entre 16 i 18 anys. A més, cal destacar que un 85% no té la titulació de la ESO. Precisament aquesta és una de les dades més significatives i que ens diferencia d’altres centres de noves oportunitats d’arreu de Catalunya. És per aquest perfil de joves que podríem dir que el CNO de Terres de l’Ebre és un model més socioeducatiu.

Segons dades provisionals, una vuitantena de joves a novembre de 2017 han fet un retorn educatiu, ja sigui per la via d’obtenció de la ESO o en vies d’obtenció per l’Institut Obert de Catalunya, el Centre de Formació per Adults o cursant un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, havent superat la prova d’accés.

El CNO de Terres de l’Ebre aplica metodologies alternatives com poden ser el treball per projectes, el treball comunitari, contactes en entorn productiu, empresaris mentors, ocupabilitat per competències… entre d’altres. Aquestes metodologies fan més flexible l’acompanyament del jove en el transcurs de tot el seu itinerari.

 

 

Què és el projecte Noves Oportunitats

Noves Oportunitats és un nou projecte per a tots els joves de 16 a 24 anys que no els ha anat bé en els estudis. Amb aquest programa es poden treure alguna formació per després seguir estudiant o bé, entrar al món laboral amb alguna formació. Se’ls ensenya també una forma diferent d’estudiar, conèixer gent i de poder fer activitats educatives que a la vegada els pot servir per al seu dia a dia.