El 7 de novembre va organitzar-se una sessió d’assessorament sobre drets laborals dirigida a les persones usuàries de diferents programes d’orientació de Gentis. Aquesta es va portar a terme a la seu de Gentis del carrer Vilardell. L’encarregada d’aquesta ponència formativa van ser les tècniques del Punt de Defensa dels Drets Laborals de Sants-Montjuïc.

En aquesta sessió es van explicar els aspectes més importants a tenir en compte abans de signar un contracte laboral i també com poder entendre els conceptes que apareixen en una nòmina. A més, van donar a conèixer que com a treballadors tenim també uns drets que l’empresa ha de respectar.

 

 El Punt de Defensa dels Drets Laborals de Sants-Montjuïc és un recurs impulsat per Barcelona Activa i Districte de Sants-Montjuïc, en col·laboració amb les organitzacions sindicals CCOO i UGT.

Aquest recurs està a disposició dels treballadors, per informar sobre els deures i drets que l’empresa ha de respectar. Algunes de les condicions de treball mínimes són:

– Tenir un contracte i estar donat d’alta en la Seguretat Social.

– Caràcter indefinit del contracte, o justificació de la temporalitat del contracte.

– Durada màxima de període de prova (de 2 a 6 mesos en funció de la qualificació requerida).

– Remuneració per sobre del salari mínim interprofessional (SMI).

– Durada de la jornada laboral de 40 hores i un màxim de 80 hores extres anuals.

Vols conèixer més?

Si tens dubtes, o et vols informar, al Punt de Defensa de Drets Laborals de Sants-Montjuïc et donaran més informació.