El dia 29 de novembre del 2018 vam assistir a la primera jornada del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, a l’edifici de la Casa del Mar a Barcelona.

La nostra entitat desenvolupa projectes amb el col·lectiu d’ètnia gitana des del 2015 als nostres centres de Girona, Barcelona, Tarragona i Terres de l’Ebre. La majoria d’aquests projectes estan vinculats a la formació per a l’obtenció del graduat escolar (GESO).

Amb aquesta jornada s’ha volgut reforçar la presència de persones referents a la comunitat gitana amb estudis universitaris, donat que els joves d’aquest col·lectiu tenen un alt grau d’absentisme i abandonament escolar.

Segons dades exposades al Pla Integral del poble gitano a Catalunya (2017-2020) el 64% dels alumnes d’ètnia gitana (entre 16 i 24 anys) no finalitzen la formació obligatòria enfront del 13% del conjunt de l’alumnat que sí ho fa. A més, mentre que el 43% de la població a Catalunya tenen estudis terciaris, s’estima que el nombre de persones gitanes que aconsegueixen arribar a la Universitat oscil·la entre un 2,6% i 1% en funció dels estudis i de les estimacions (Dades Idescat 2015).

El territori espanyol compta amb 750.000 persones d’ètnia gitana on prop del 50% estan a a les comarques andaluses. A Catalunya, segons les dades de les entitats que han participat a la jornada, conviu un grup que oscil·la entre les 80.000 i les 90.000 persones.

L’Emily, la mediadora de la nostra entitat, ha participat en les jornades. Treballa al Servei de Mediació i Acompanyament de la Comunitat Gitana de Salt des de Setembre del 2017 juntament amb el consistori de la vila. El servei s’emmarca dins el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya a l’Àrea de Benestar Social.

Des dels inicis del servei, s’ha anat aprofundint en la utilitat de la mediació i acompanyament amb aquest col·lectiu com a metodologia de treball. Els reptes que presenta el servei en la pràctica s’estructura a partir de dos eixos: la  intervenció i la prevenció amb la finalitat de millorar la convivència al municipi, contribuir en la participació activa de la comunitat gitana i intervenir o acompanyar de forma individual a totes les persones d’ètnia gitana que ho necessiten des de la personalització i la intervenció comunitària.

Malgrat portar quasi sis segles aquí, la comunitat gitana segueix essent el grup cultural més rebutjat de la societat, fins i tot per sobre de la població immigrant. Al municipi de Salt, es calcula que hi ha unes 160-180 persones d’ètnia gitana i tot i que la seva situació ha anat millorant, les taxes d’atur de la població gitana són molt superiors a les de la resta de la població. El nivells educatiu és més baix que la mitja, els indicadors de salut informen de més precarietat, etc.

La població gitana que viu a Salt, té poca implicació a la vida de la vila. La seva invisibilitat a les activitats del poble i l’escassa participació, fa que aquesta població sigui poc coneguda al municipi. Per tant, es creu que és molt necessària aquesta intervenció, des d’una perspectiva de mediació i acompanyament per poder realitzar una tasca de sensibilització i prevenció, i així poder millorar les seves condicions de vida amb l’objectiu d’incrementar la seva participació al municipi, donant-li un paper protagonista dins les decisions del poble.

Des de la Fundació Gentis, continuarem treballant amb la mateixa il·lusió i rigor tècnic que aquests anys per aprofundir en l’impuls de la mediació i l’acompanyament.

 

Sobre l’autora

Maribel Flores, responsable territorial de la Fundació Gentis a Girona.

La Maribel és experta en orientació i inserció sociolaboral. Acompanya persones que en un moment donat de les seves vides necessiten una empenta per incidir en l’àmbit del treball i la seva carrera professional. La podeu trobar a la seu de Gentis a Salt (La Maret) coordinant les activitats que fem a les terres gironines.