Fa poc han començat les activitats de l’UEC de Castelló d’Empúries i mica en mica els seus protagonistes, en Badr, en Yassine, en Mourad, la Loubna, l’Ayara i també la Dina es van habituant a treballar i aprendre en aquest escenari educatiu tan flexible.

L’iñaki i en Nacho, els dos educadors que donen la cara al projecte i acompanyen a aquest grup tan selecte de joves ens apropen la seva realitat. Expliquen que l’objectiu d’aquests programes és afavorir l’assoliment de les competències de l’etapa i garantir la continuïtat formativa dels alumnes, amb una metodologia que els motivi, de reforç dels aprenentatges, per retornar-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal i evitar l’abandonament escolar.

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un recurs educatiu extern adreçat als i les alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació curricular, necessiten nous escenaris pedagògics que els permetin desenvolupar les seves capacitats. L’alumnat podrà seguir una part de la formació reglada de l’Educació Secundària Obligatòria en Unitats d’Escolarització Compartida, on se li proposen activitats específiques molt pensades per fer aflorar els seus talents.

Algunes de les propostes pedagògiques que es dinamitzen en el marc del projecte UEC segueixen aquestes línies estratègiques:

  • La UEC vol ser una eina integral per treballar els valors del compromís i la responsabilitat social, el respecte a la diversitat i a un mateix, la ciutadania activa i la solidaritat, des de la reflexió i la participació dels i les alumnes en les activitats del centre, de l’escola, del barri, de la comunitat.
  • Activitats de gestió, manteniment i creació d’espais: segons les necessitats del nostre centre, del voltant o l’entorn productiu del municipi fem tallers com creació de papereres, bancs, cistelles de bàsquet, aparadors de temporada, jardineres, decoració, etc.

 

A més a més, la programació de la UEC compta amb tot un seguit d’estratègies metodològiques que guien el disseny del dia a dia dels joves:

  • Activitats amb vocació de servei i gestió al client de forma immersiva a la realitat empresarial i associativa.
  • Activitats de millora de l’ocupabilitat per competències.
  • Activitats d’educació  física i esportiva combinada amb activitats lúdiques.
  • Activitats de qualitat de vida i de foment de vida saludable orientades al desenvolupament físic, emocional i social.
  • Projectes digitals i ús de metodologies web com a medi de treball. Totes les activitats, tallers i d’altres s’enregistren, editen i publiquen en diversos formats multimèdia.

Volem agrair el suport del Departament d’Ensenyament així com als Instituts Empurabrava i Castelló d’Empúries i a l’Ajuntament de la comptal vila de Castelló d’Empúries per poder donar sortida a la UEC. Des d’aquí, volem animar als i les joves alumnes a gaudir al màxim d’aquesta gran experiència. Què tingueu un bon curs 2018-2019!