A la sessió del dijous de 12 d’abril, les dones d’Incuba  Barcelona s’han format en Intel·ligència Emocional gràcies a la col·laboració de Gentis, que acull la sessió a les seves instal·lacions del carrer Vilardell, i comparteix el seu coneixement en competències emocionals.

Les alumnes han pogut treballar la idea del seu projecte emprenedor des del llenguatge de les emocions. Per una banda, han descobert el canvi de paradigma dels últims anys, que posa el focus en l’emocional, en lloc del cognitiu. Per altra banda, han aprofundit en les dimensions de la Intel·ligència Emocional, sobretot a la consciència emocional i la regulació emocional.

Les participants van reflexionar sobre la necessitat d’educació emocional, la cura emocional de les dones, la regulació de les emocions en el lloc de feina i la necessitat de nous models per a la criança positiva. Aquestes dones emprenedores tenen molta consciència de la importància de les emocions per a l’emprenedoria.

Després d’aquesta experiència, les dones tindran dues setmanes per reflexionar el que han après i prendre consciència sobre les seves estratègies per fer front a les adversitats i a les emocions desagradables. Així doncs, el dijous 19 d’abril, hi haurà la segona formació per enfortir les seves estratègies per a la tolerància a la frustració i la gestió de l’estrès.