Suport terapèutic

Intervenció amb enfocament sistèmic, socioeducatiu, integral i positiu

La Fundació Gentis promou la creació d’accions, programes i serveis en l’àmbit de la Teràpia Familiar, des de la metodologia de consulta, diagnòstic, assessorament, orientació i tractament psicoterapèutic familiar.

Què fem?

Consultes

Assessorament i Orientació (Counselling)

Atenem consultes de famílies que ens fan arribar els seus dubtes sobre qüestions relacionades amb temes familiars, relacionals, de parella, d’atenció als fills…

Orientació

Orientació davant la resolució de conflictes familiars

Atenem demandes de parelles o famílies que es troben en procés de separació o divorci, amb fills a càrrec o que busquen solució o acord amb la intervenció d’una tercera persona neutral i qualificada davant el problema que presenten. Les demandes que atenem més freqüents estan relacionades amb intervencions conciliadores entre fills/es i mares/pares o bé aportació de nous enfocaments facilitadors del canvi al pare/mare vers la relació amb el/la fill/a.

w

Teràpia

 

Teràpia familiar

Atenem famílies que es troben davant d’una o diverses situacions que els provoquen malestar, sofriment, pèrdua de capacitats i/o aparició de símptomes o trastorns que els dificulten el desenvolupament personal i familiar. El treball terapèutic ha anat dirigit a generar un canvi que faciliti la desaparició del sofriment i restableixi l’equilibri personal i familiar.

Les demandes més freqüents ateses estan relacionades amb:

  • Conflictes en les relacions familiars o conjugals.
  • Dificultats en la relació amb els fills (funció parental).
  • Separacions o divorcis i situacions derivades en els fills.
  • Pèrdua d’algun familiar o persona propera (situacions de dol).
  • Problemes de salut mental (anorèxia, depressió, ansietat, esquizofrènia…) d’algun membre de la família i que afecta la dinàmica familiar.

Acompanyament

Acompanyament Personalitzat

  • Als alumnes que cursen els nostres programes (formació- orientació-inserció laboral o inserció novament en el circuït de la formació reglada): L’acompanyament als nostres usuaris/àries el percebem a llarg termini, és a dir, des del moment que arriben al centre fins al moment que completem el seu itinerari. Això vol dir que sempre estan present en totes les activitats que realitzem i que s’ajusten a aquest itinerari.
  • Als pares i mares: Donada la tipologia d’alumnat amb el qual treballem, aquesta és una part molt important de la nostra feina, ja que intentem facilitar eines a les famílies de cara a la corresponsabiliTAT en tot l’itinerari que marquem a l’alumne.

Model de Treball

Seguim treballant en l’aplicació de l’enfocament relacional sistèmic. S’intervé i es tracta a la família en el seu conjunt, de manera integral, treballant les relacions entre els membres que hi formen part. S’intenta fer sempre que sigui possible un model breu. Les intervencions són curtes i focalitzades en el temps. Per això es protocolitzem que es realitzaran un màxim de 12 sessions per cas, amb les excepcions que es pactin dins l’equip.

Un dels objectius d’aquesta metodologia és clarificar, i si cal redefinir la demanda per tal de poder donar-li resposta. En molts casos, les persones presenten situacions de malestar que no canalitzen correctament, no saben identificar el focus o no saben definir què els hi passa. En aquests casos el treball inicial es centra en definir aquesta situació abans d’iniciar el treball.

Reserva una consulta

Si necessites orientació en una qüestió familiar que et preocupa…