Generant compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa

La Fundació Gentis conjuntament amb les entitats que formem part de Plataforma Educativa, estem portant a terme una anàlisi interna de la Responsabilitat Social Corporativa en clau d’impacte social, mediambiental i de governança per tal de preparar les dades de Balanç Social, un instrument d’avaluació social.

Ha calgut obrir de bat a bat l’organització, com si d’una operació quirúrgica es tractés, per analitzar els seus òrgans vitals: l’àmbit social, el mediambiental i el que té a veure amb la governança.

Al llarg del procés s’han analitzat diverses fonts d’informació, entre les quals destaquem aquelles pràctiques que estan orientades a l’avaluació de l’impacte social:

 • El GRI, Global Reporting Initiative (Estàndards que realitzen informes de sostenibilitat per impactes econòmics, ambientals i socials).
 • El Balanç Social presentat per la Coordinadora catalana de Fundacions (Impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions).
 • L’eina pilot de l’Ajuntament de Barcelona per avaluar impactes que ha s’ha treballat conjuntament entre Barcelona Activa, Fundació Pere Tarrés i l’Ajuntament de Barcelona (impactes Socials, Mediambientals i de Governança).
 • L’Agenda 2030 amb els 17 ODS i les accions vinculades per a cada un dels objectius. (Drets Humans, Pràctiques de treball i ocupabilitat, Protecció de la salut, Qüestions mediambientals, Lluita contra el frau i la corrupció i Interessos de les persones consumidores).
 • El Balanç Social de La XES, xarxa d’Entitats d’Economia Social i Solidària amb el seu Balanç Social (aborden la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral).
 • Pam a Pam amb la seva xarxa de xinxetes (Democràcia interna, Desenvolupament personal, perspectiva feminista, condicions de treball, proveïdoria, intercooperació, Llicències lliures i obertes, Transparència i Gestió financera, cohesió social, transformació social, Arrelament territorial, Sostenibilitat ambiental, Gestió de residus i Consum energètic).

Transparència i Solidaritat

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i avaluació de l’impacte social, ambiental i de bon govern.

Fase de Preparació de les dades

  Estem treballant per establir el mapa d’indicadors que alimentarien el Balanç Social de l’entitat. L’elaboració l’estem plantejant en diverses taules seguint processos participatius per poder fer aflorar allò què fem, el com ho fem, per què i per a qui per perfilar i avaluar el nostre impacte social.

  Per l’anàlisi i monitoreig de les dades cal una sistematització de la informació que faciliti des de la seva recollida, com l’avaluació del procés i la posterior avaluació d’impacte que permeti dissenyar mesures de millora contínua.

  diagnosi externa a través d’un projecte de l’ajuntament de barcelona i barcelona activa

   

  Coincidint amb aquesta fase de preparació de dades anàlisi dels requeriments previs a la implementació del Balanç Social, hem participat amb 30 empreses més, proveïdores de serveis de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, en el seu projecte “Sistema pilot per mesurar, analitzar i estandarditzar indicadors dels impactes ambientals, socials i de governança d’empreses proveïdores de l’Ajuntament”.

  Des de la gestació d’aquesta iniciativa al darrer trimestre del 2019, s’han establert 34 indicadors per mesurar els impactes ambientals (10 indicadors), socials (15 indicadors) i de bon govern (9 indicadors) a través d’una eina de recollida de dades informatitzada i coordinada per Barcelona Activa i la Fundació Pere Tarrés.

  Gràcies a la presentació de dades que hem elaborat les empreses participants i l’equip tècnic que lidera el projecte per intentar generar una estandardització dels indicadors i determinació de les seves mètriques, s’ha pogut realitzar un rigorós informe global d’indicadors (veure l’informe). Ens donen una valoració molt positiva com a empresa proveïdora de l’Ajuntament de Barcelona i com a bona pràctica per a la presentació documental de verificadors de cada un dels indicadors treballats.

  Cada empresa participant rebrà un informe individualitzat sobre quin són els seus punts forts i febles respecte als indicadors presentats, fet que aprofitarem per a millorar el propi balanç social, i així  tancar favorablement la nostra operació quirúrgica social particular.

  Aquest projecte ens ha permès treballar  amb diferents equips de treball, que sense la seva inestimable ajuda no haguéssim pogut arribar on som. A totes les persones que ens han ajudat, gràcies pel vostre temps i esforç: Lluís, Imma, Sívia, Anna, Rosa, Sònia, Carme B., Carme V., Montse, Patri, Enric, Josep Maria, Raquel, Mònica, Ricard, Marta, Carles.

  Sobre l’Autoria

  Maribel Flores, àrea de Processos i Qualitat de la Fundació Gentis.

  La Maribel és experta en orientació i inserció sociolaboral. Acompanya persones que en un moment donat de les seves vides necessiten una empenta per incidir en l’àmbit del treball i la seva carrera professional. La podeu trobar a les oficines centrals de Girona gestionant el sistema de qualitat i RSC de l’entitat.