Formem part de Plataforma Educativa

Un grup d'entitats d'iniciativa social que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social

Plataforma Educativa és un grup d‘organitzacions de l’economia social que actuen complementàriament i col·laborativament sota el lideratge de la Fundació Plataforma Educativa, per tal d’optimitzar els recursos, aprofitar l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de vida de les persones amb menys recursos i/o en situació de risc..

El grup Plataforma Educativa està format per 7 organitzacions

Actualment, el grup compta amb 500 professionals distribuïts en 39 serveis que gestionem arreu de Catalunya.

Amb Plataforma Educativa comparteix les següents línies estratègiques:

 • Reconversió sostenible dels Serveis d’atenció residencial en models d’atenció comunitària.
 • Adoptar un enfocament eficient i eficaç de servei públic basat en el bé comú.
 • Utilitzar la seqüència 4 R : Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Repensar.
 • Posar la innovació al servei del desenvolupament Humà sostenible amb criteris de proximitat, equitat i sostenibilitat.
 • Tenir la capacitat d’adaptació i incidència per a garantir el compliment i millora de les polítiques socials.

I entre els seus objectius destaquem:

 • Oferir assessorament, suport i orientació psicològica a les famílies.
 • Elaborar i desenvolupar programes d’iniciativa social que afavoreixen l’equilibri i el benestar de les famílies.
 • Promoure la salut comunitària.
 • Oferir formació especialitzada tant a professionals com a famílies.
 • Desenvolupar projectes i programes, tant a nivell nacional com internacional, relacionats amb l’àmbit de la família.
 • Desenvolupar projectes i programes formatius arrelats al teixit econòmic del territori en el qual es desenvolupen i adreçats a col·lectius amb una major vulnerabilitat.
 • Amb les propostes i projectes que executem busquem posar en valor la nostra visió, trajectòria, experiència i coneixement dels sectors que lidera, intentant innovar amb idees i estratègies d’acció i intervenció.

Plataforma Educativa

Visita la pàgina web per saber-ne més