HOTI0108_Promoció turística local i informació al visitant

Promocionar i comercialitzar destinacions turístiques locals, gestionant serveis d’informació turística i
participant en la creació, comercialització i gestió de productes i serveis turístics de l’entorn local, fent
servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa.

Llegir-ne més