El programa CaixaProinfància va ser impulsat l’any 2007 per la Fundació Obra Social “la Caixa” com a resposta al repte de millorar les oportunitats i la inclusió d’infants i joves afectats per la pobresa.

El treball es va construir, conjuntament amb les entitats coordinadores de les xarxes locals, per millorar l’acció socioeducativa que va culminar amb el Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat.

La Fundació Gentis és col·laboradora del Programa CaixaProinfància com a entitat prestadora de serveis terapèutics personalitzats i familiars a Girona, Salt, Tarragona i Tortosa.

El principal focus de l’atenció psicoterapèutica personal i familiar és la promoció de la salut relacional de l’infant i la seva família, centrant-se en el desenvolupament de les seves habilitats i competències. Les activitats que ofereix van des del suport o assessorament puntual fins a l’atenció psicoterapèutica ja sigui en les seves modalitats individual o familiar, gestionades amb la Xarxa local d’entitats ProInfància i els Equips Bàsics d’Atenció Primària.

El programa pretén aprofitar la sinergia entre totes les iniciatives i recursos per permetre que els nens, les nenes i els/les adolescents i les seves famílies es desenvolupin amb la màxima autonomia i efectivitat. Això obliga a un esforç sistemàtic i continu de coordinació entre els diferents agents que treballen conjuntament amb cada nen o nena i la seva família.

Aquí us deixem uns vídeos testimoniatges de participants del programa ProInfància.