Avui s’ha presentat l’Actualització del Codi Ètic de la Xarxa d’Organitzacions d’Economia Social Plataforma Educativa signat per les 9 entitats que en formem part.

Una taula rodona formada per persones referents en l’àmbit ètic, jurídic i de la compliance ha conduït la jornada: el Dr. Joan Vergés, director de la Càtedra Ferrater i Mora de Pensament Contemporani i professor titular de l’àrea Filosofia Moral i Política del Departament de Filosofia de la UdG; la Sra. Haidé Costa, professora associadade la URV i del Màster de l’Advocacia de la UAB, advocada, mediadora, entre d’altres; el Sr. Marc Vilahur, ambientòleg expert en Economia Verda, custòdia i desenvolupament rural sostenible, director de la Fundació Emys; la Sra. Gemma Calvet, jurista, analista política, realitza la seva professió com a advocada i consultora en Dret, Polítiques Socials i Drets Humans.

El Codi Ètic de la xarxa d’Entitats d’Economia Social de Plataforma Educativa té com a objectiu oferir pautes de comportament a totes les persones que es relacionin per algun motiu, amb qualsevol de les organitzacions que en formen part; Ja siguin professionals que hi treballen, persones que acompanyen i atenen o persones amb les que ens relacionen.

És una guia bàsica per prevenir, detectar i eliminar situacions contràries a les normes i alhora assegurar un comportament adequat. El Codi Ètic dóna resposta i contingut a un dels seus valors: “Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient”. També recull i ordena les temàtiques èticament controvertides que han arribat a la Comissió de redacció per part dels i les professionals de Plataforma Educativa, així ho expressa la Comissió Ética de la xarxa d’entitats.

L’ètica és saber la diferència entre el que tens dret de fer i el que és correcte fer (Potter Stewart).

Els principis essencials que el regeixen tenen un objectiu bàsic: el foment del respecte als drets humans fonamentals i llibertats públiques, contribuint a la millora de la societat aportant tals principis en totes les nostres relacions.

És una declaració d’intencions que configura el model d’atenció a les persones de la xarxa d’organitzacions.

A més d’aquells valors que regeixen el present Codi Ètic, els principals valors són els següents:

  1. Respecte a la dignitat humana.
  2. Lleialtat amb la persona atesa.
  3. Igualtat de totes les persones.
  4. Respecte i interès per a la llibertat, autonomia i desenvolupament personal de les persones ateses.
  5. Acompliment de la Declaració Universal dels Drets Humans i de totes les declaracions i convencions que la desenvolupen.
  6. L’activitat professional ha d’anar acompanyada d’una ètica de la cordialitat.
  7. Compromís social, transparència i participació.
  8. La comunitat com a eix vertebrador de la persona.

Aquesta primera publicació correspon a l’exemplar número 1 de la col·lecció “Eixos d’Identitat” uns quaderns que posen en valor l’exercici de la professió de l’acció social i comunitària. S’oferiran recursos i materials transversals que són referents de les entitats que formen la xarxa d’organitzacions i que configuren els seus trets d’identitat.