Què és l’Acció social, educativa i comunitària?

Els professionals que treballem en el sector social ens focalitzem a millorar la qualitat de vida de les persones. Ho fem a través de la promoció de l’educació, la salut, la participació social, la intervenció comunitària, la prevenció, tot per satisfer necessitats bàsiques que, per diferents motius, un grup de la població no pot satisfer. D’aquesta manera, la formació professionalizadora en aquest camp, contribueix a sumar-se a la xarxa de serveis socials bàsics amb el conjunt de la ciutadania, els moviments socials i les organitzacions del Tercer Sector Social.

p

Posem en marxa el procés de preinscripció als cursos de formació ocupacional en l'àmbit de l'acció socieducativa i comunitària.

Pots seguir el dia a dia a