En la era de la informació i gestió de dades, la seva gestió resulta un element clau per a qualsevol empresa i sector d’activitat. En aquest curs et formaràs per realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació d’acord a instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient.

El tractament de dades és qualsevol operació o procediment tècnic, sigui o no automatitzat, que permet la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació, consulta, utilització, cancel·lació, bloqueig o supressió, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

Entre les competències que adquiriràs hi ha la de introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència. Realitzaràs operacions bàsiques de tractament de dades i textos, i confecció de documentació. Finalment també podràs realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

Les principals sortides professionals són operador/a gravador/a de dades en ordinador, auxiliar d’oficina, auxiliar d’arxiu, operador documental i auxiliar de digitalització. D’aquesta manera podràs desenvolupar la teva activitat en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d’administració.