Ets una persona ordenada? T’agrada fer diferents tasques al llarg del dia? Tens bona comunicació amb la resta de la gent? T’agrada ajudar als teus companys? Si la resposta a aquestes preguntes és que sí, el curs d’operacions auxiliars de serveis administratius i general pot ser del teu interès.

Els auxiliars administratius ajuden a mantenir el correcte i eficaç funcionament de les oficines. Realitzen una gran diversitat de funcions administratives, com poden ser l’actualització, registre i magatzematge d’informació; fotocopies; arxiu; tractament de textos; atenció telefònica i gestió de correu ordinari i electrònic.

Aquest curs et prepararà per distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, ja siguin internes com externes. També a realitzar tràmits de verificació de dades i documents d’acord amb instruccions i procediments establerts.

Entre les sortides laborals que t’ofereix aquest curs hi trobem:

  • Operadors/ores de central telefònica
  • Tele operadors/ores
  • Recepcionistes, telefonistes en oficines, en general
  • Treballadors de finestreta de correus
  • Classificadors-repartidors de correspondència
  • Taquillers
  • Auxiliars de serveis generals
  • Auxiliar d’oficina
  • Auxiliar d’arxiu
  • Auxiliar d’informació

 

Per a més informació truca al telèfon de la seu de Gentis del carrer Salvador Espriu: 93 224 25 96